Ngay từ khi ra đời, Đảng và Chính phủ ta đã quán triệt quan điểm phải luôn đặc biệt coi trọng quyền làm chủ của nhân dân, xem đó là cốt lõi tạo ra sức mạnh vô địch của dân tộc. Do đó, trong bất kỳ hoàn cảnh lịch sử nào, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng luôn chú trọng đề cao vai trò, vị trí và tầm quan trọng về quyền làm chủ của nhân dân.

Cùng nhau đoàn kết

Biểu hiện rõ nhất cho quan điểm ấy là kết luận có tính bất biến trong bài viết “Dân vận” nổi tiếng của Bác Hồ, đăng trên Báo Sự Thật (cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam lúc bấy giờ), ngày 15-10-1949. Bài viết nhấn mạnh: “… Nói tóm lại, quyền hành và lực lượng đều ở nơi dân”.

Xuất phát từ quan điểm sáng suốt trên, xuyên suốt quá trình lãnh đạo cách mạng cả trong thời kỳ kháng chiến cứu nước, giải phóng dân tộc và trong công cuộc xây dựng đất nước ở thời bình, Đảng ta đều dày công nghiên cứu để đề ra các quyết sách hợp lòng dân; luôn lấy dân làm nền tảng để xây dựng các chủ trương, đề ra các chính sách phù hợp với quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân; luôn lấy dân làm chỗ dựa cho việc thi hành các giải pháp chăm lo dân sinh, chống lại âm mưu thâm độc của các thế lực thù địch, nhằm xây dựng nước ta không ngừng phát triển vững mạnh về kinh tế – xã hội, bảo đảm an ninh – quốc phòng và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.

Cũng chính từ việc thực hiện tốt quan điểm đúng đắn trên mà mối quan hệ giữa Đảng với dân, giữa nhà nước với nhân dân ngày càng gắn bó máu thịt, quyền làm chủ của nhân dân ngày càng được tôn trọng và phát huy hơn.

Nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết trao huân chương cho các cá nhân điển hình Dân vận khéo giai đoạn 2011-2015 Ảnh: Hoàng Triều

Thực tế chứng minh rằng Đảng càng trọng dân, dân càng tin Đảng. Thể hiện sinh động của mối quan hệ này là khi các chủ trương, chính sách của Đảng xuất phát từ lợi ích chung của dân tộc, các giai tầng trong xã hội luôn được nhân dân đồng tình hưởng ứng, đồng thuận trong cả lời nói và hành động, cùng nhau đoàn kết thực hiện theo kế hoạch triển khai của chính quyền các cấp.

Nói tóm lại, nơi nào thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” thì phong trào thi đua yêu nước ở nơi đó chắc chắn đạt kết quả khả quan, ngược lại thì sẽ xảy ra khá phổ biến tình trạng giảm sút lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, dẫn đến dân bất hợp tác với chính quyền, diễn ra nhiều vụ khiếu kiện tập thể kéo dài…

Tất nhiên, nơi này hay nơi khác vẫn có những trường hợp cá biệt làm mất lòng dân. Cũng không loại trừ cả trường hợp ngay trong đội ngũ có những phần tử mang động cơ vụ lợi chính trị mà kết bè, kéo cánh, xúi giục quần chúng đả kích chính quyền, bôi nhọ uy tín cán bộ lãnh đạo, làm tình hình an ninh trật tự ở địa phương thêm phức tạp.

Chỉ một mục đích

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Chế độ ta là chế độ dân chủ, tức là nhân dân là người chủ, mà Chính phủ là người đày tớ trung thành của nhân dân. Chính phủ chỉ có một mục đích là: Hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”.

Bài học đắt giá mà thời gian gần đây chúng ta phải trả chính là hàng loạt cán bộ từ cơ sở cho đến trung ương bị xử lý do vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật nhà nước, mà trong đó phần lớn nguyên nhân là do không tôn trọng đề cao quyền làm chủ của nhân dân, để chủ nghĩa cá nhân làm lu mờ đạo đức cách mạng.

Những cá nhân như thế là đã quên mất điều Bác dạy: “Đạo đức cách mạng là hòa mình với quần chúng thành một khối, tin quần chúng, hiểu quần chúng, lắng nghe ý kiến của quần chúng. Do lời nói và việc làm, đảng viên, đoàn viên và cán bộ làm cho dân tin, dân yêu, đoàn kết chặt chẽ chung quanh Đảng, tổ chức tuyên truyền và vận động quần chúng hăng hái thực hiện chính sách và nghị quyết của Đảng”.

Vậy nên, người cán bộ phải luôn đặt quyền làm chủ của nhân dân lên trên hết, trước hết. 

Trước sau như một

Từ quan điểm trọng dân, trong quá trình xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc XHCN, trung ương luôn tuân thủ trước sau như một nghiêm túc thực hiện huấn thị của Bác Hồ là: Chính sách của Đảng và Chính phủ là phải hết sức chăm nom đời sống của nhân dân. Nếu để xảy ra tình trạng dân đói, dân rét, dân dốt hoặc dân ốm là Đảng và Chính phủ có lỗi.


MAI LỊCH