Ở thời kỳ nào trong Đảng ta vẫn luôn có tỉ lệ đa số cán bộ, đảng viên (CB-ĐV) luôn hết lòng hết sức, tận tụy với nhiệm vụ chính trị được giao, tuyệt đối trung thành vô điều kiện với lợi ích của Đảng, của Tổ quốc và nhân dân, được hầu hết tầng lớp nhân dân thừa nhận và tin tưởng cả về lời nói và hành động.

Thực hiện tốt để làm gương

Nhưng chắc chắn chúng ta không cầu toàn bởi vẫn luôn có một “bộ phận không nhỏ” trong đội ngũ CB-ĐV ở nơi này hoặc nơi khác, cả ở cơ sở lẫn các cấp cao hơn, đã có những việc làm thiếu hoặc không gương mẫu, phần nào làm suy giảm lòng tin của quần chúng nhân dân, nhất là những người vi phạm mà lại có chức quyền và đang làm việc trong các cơ quan của Đảng, nhà nước.

Chuyện nói không đi đôi với làm hoặc làm không như đã nói, dù chưa đến mức quá phổ biến nhưng thực tế ở đâu cũng có. Trong khi đó, CB-ĐV chính là những người phải biết về những điều nên làm và không được làm do Đảng quy định, pháp luật quy định cũng như những quy chế, nội quy của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Không ai khác, chính CB-ĐV phải thực hiện trước và thực hiện thật tốt để làm gương cho quần chúng noi theo.

Kỹ sư Hoàng Thị Phương – Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang – hướng dẫn nông dân kỹ thuật trồng hoa Lilium mà chính chị áp dụng thành công Ảnh: MAI NAM THẮNG

Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: “Mỗi đảng viên là một người thay mặt cho Đảng trước quần chúng, để giải thích chính sách của Đảng và của Chính phủ cho quần chúng hiểu rõ và vui lòng thi hành. Mà muốn cho quần chúng hăng hái thi hành thì người đảng viên ắt phải xung phong làm gương mẫu để quần chúng bắt chước, làm theo. Mà muốn cho quần chúng nghe lời mình, làm theo mình thì người đảng viên, từ việc làm, lời nói cho đến cách ăn ở, phải thế nào cho dân tin, dân phục, dân yêu. Thế là làm cho dân tin Đảng, phục Đảng, yêu Đảng và làm theo chính sách của Đảng và của Chính phủ”.

Thế nhưng, trong thực tế cho thấy có CB-ĐV lúc nói thì theo nghị quyết của Đảng, kế hoạch của chính quyền nhưng khi làm lại cứ theo chủ quan cá nhân mình. Có CB-ĐV giữ cương vị chủ chốt của đơn vị, vẫn “thao thao bất tuyệt” quán triệt cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ dưới quyền về những điều hay lẽ phải; những điều nên làm và những điều nên tránh; những vấn đề cần bảo vệ, những vấn đề cần đấu tranh… nhưng hành động thì ngược lại.

Hàng loạt CB-ĐV thời gian qua bị kỷ luật hoặc pháp luật phải xử lý, chắc chắn là do không gương mẫu thi hành nhiệm vụ chính trị trên tinh thần “sống và làm việc theo pháp luật”.

Không lý thuyết suông

Bản kiểm điểm cá nhân hằng năm của một số CB-ĐV hay có câu: “Bản thân tôi luôn nói và làm theo nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước”, “sống tiết kiệm, giản dị bằng đồng lương chân chính”, “thường xuyên chăm lo giáo dục gia đình, người thân chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước và các quy định của địa phương…”.

Nói thì vậy nhưng không hiểu bằng nguồn nào mà chính họ qua kê khai tài sản thì “không có gì” nhưng nhà cửa lại hoành tráng bày ra trước mắt nhân dân, biệt phủ nguy nga tráng lệ, sử dụng nhiều lô đất vàng, mua sắm phương tiện sinh hoạt đắt tiền. Kiểu “nói một đằng làm một nẻo” như thế chỉ làm suy giảm lòng tin của quần chúng với Đảng, với đội ngũ CB-ĐV nói chung, vừa làm nghèo đất nước!

Vấn đề là với cơ chế ngày càng công khai, minh bạch mà Đảng và nhà nước đang quyết tâm thực hiện, trách nhiệm của mỗi CB-ĐV, ở từng vị trí cụ thể của mình, cần suy nghĩ phải làm gì để góp phần trong sạch, lành mạnh đội ngũ. Và tất cả suy nghĩ đó phải được biến thành hành động, thể hiện bằng việc làm chứ không dừng ở lý thuyết suông. 

Trách nhiệm không của riêng ai!

“Bộ phận không nhỏ” không gương mẫu xét cho cùng chỉ là “con sâu làm rầu nồi canh”. Dù vậy, để nâng cao chất lượng CB-ĐV thì mọi cấp ủy Đảng cho đến toàn thể CB-ĐV đều phải đồng lòng chung tay cùng kiên quyết bắt cho hết những “con sâu” ấy để “vườn rau” đất nước luôn xanh tươi, đầy sức sống. Đó là trách nhiệm không của riêng ai!


MAI LỊCH