Thi 960 lần mới được bằng lái xe, cụ bà 69 tuổi được tặng luôn ôtô


Thanh Long