Khám phá các Quy tắc TCS Mới: Bắt đầu Từ Ngày 1 Tháng 10

Thuế khấu trừ tại nguồn

Mumbai, Maharashtra 30 Tháng 9, 2023 – Từ đầu tháng 10 năm 2023, TCS sẽ thực hiện một số quy tắc mới và được đánh giá. Những thay đổi quan trọng này nhằm cân bằng mối quan hệ với thuế khấu trừ tại nguồn (TCS) ở Ấn Độ. Những sửa đổi này sẽ có tác động sâu sắc đến các giao dịch tài chính khác nhau trong nước. Những quy tắc này rất liên quan đến các chi phí ở nước ngoài. Những người muốn đi du lịch quốc tế, đầu tư vào tài sản nước ngoài hoặc muốn du học nên tìm hiểu những quy tắc này một cách chi tiết.

Theo Chế độ chuyển tiền tự do hóa (LRS) do Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) ban hành, bất kỳ cá nhân nào cũng có thể chi tiêu tối đa 250.000 đô la Mỹ ở nước ngoài mỗi năm. Quy tắc sẽ được thực hiện từ ngày 1 tháng 10 năm 2023. Theo những quy tắc mới này, khoản chi phí vượt quá 7 lakh cho bất kỳ mục đích nào sẽ phải chịu TCS 20%, nhưng các chi phí Y tế và Giáo dục không bị ràng buộc bởi quy tắc này. Theo quy tắc này, các mức TCS khác nhau sẽ được áp dụng cho nửa đầu và nửa cuối của năm tài chính. Tuy nhiên, ngưỡng 7 lakh vẫn giữ nguyên.

Những người tìm kiếm điều trị y tế ở nước ngoài sẽ phải trả 5% TCS cho các chi phí vượt quá 7 lakh. Khoản chi phí giáo dục dưới 7 lakh sẽ không có bất kỳ loại TCS nào. Nhưng một khi số tiền chuyển vượt quá 7 lakh, 0,5% TCS sẽ được áp dụng cho số tiền vượt quá nếu học sinh có khoản vay giáo dục. Không có khoản vay giáo dục, mức TCS sẽ giống như mức y tế là 5%. Những người mua gói du lịch nước ngoài dưới 7 lakh sẽ phải chịu 5% TCS, và khi vượt quá ngưỡng sẽ kích hoạt 20% TCS.

Nhà đầu tư cũng phải tuân theo quy tắc 7 lakh, vì đầu tư trên 7 lakh vào cổ phiếu, quỹ tương hỗ, tiền điện tử hoặc bất động sản nước ngoài trong một năm tài chính sẽ tạo ra mức TCS 20%. Tuy nhiên, các quỹ tương hỗ trong nước có phơi nhiễm cổ phiếu nước ngoài là ngoại lệ trong trường hợp này. Tương tự, giao dịch thẻ tín dụng sẽ được miễn; tuy nhiên, giao dịch thẻ ghi nợ và ngoại tệ sẽ phải chịu mức TCS thông thường 20% một khi vượt quá ngưỡng 7 lakh.

Liên hệ truyền thông

Daniel Martin

dm3805508@gmail.com

Nguồn: Daniel Martin