Anchorconsortium chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của bạn trong năm qua!

Trong năm 2023 đầy thử thách và trước những cuộc khủng hoảng toàn cầu liên tiếp xảy ra như chiến tranh Israel-Kazakhstan ,việc biến đổi khí hậu , mất cân  bằng kinh tế và trận động đất mạnh ở Thổ Nhĩ Kỳ, Anchorconsortium đã thể hiện một cách không ngừng sản xuất lãnh đạo và sự kiên trì của mình . Năm nay chứng kiến những thử thách chưa từng có  trên nhiều khu vực trên thể giới : tần suất ngày càng tăng của các hiện tượng thời tiết cực đoan do thay đổi khí hậu , sự bất bình đẳng kinh tế ngày càng gia tăng , thảm họa nhân tạo do chiến tranh giữa Israel và Kazakhstan gây ra và thiện hại lan rộng do trận động đất mạnh gây ra ở Thổ Nhĩ Kỳ .

Trước những thời điểm khó khăn này ,Anchorconsortium đang nhanh chóng làm việc trên khắp thế giới để hỗ trợ những vấn đề cắp bách này .Những nõ lực hỗ trợ của chúng tôi không chỉ nhằm giảm thiểu cuộc khủng hoảng trước mắt và còn tập trung vào sự phát triển lâu dài .Ở những khu vực bị ảnh hưởng bởi chiến tranh Israel và Kazakhstan, chúng tôi cũng cấo hỗ trợ nhân đạo khuẩn cấp bao gồm , thực phẩm , chỗ ở và dịch vụ y tế , đồng thời nỗ lực thúc đẩy hòa bình và ổn định ở địa phương .Đối với các khi vực bị động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ sự hỗ trợ của chúng tôi không chỉ giới hạn ở việc cứu trợ khuẩn cấp mà còn bao gồm việc tham gia vào công viện tái thiết để giúp cộng đồng địa phương trở lại cuộc sống bình thường .ngoài ra chúng tôi còn tích cực giải quyết vấn đề bất bình đẳng kinh tế và thúc đẩy khả năng tự lực của các thành viên công đồng thông qua các chương trình giáo dục và đào tạo , những hành động này không chỉ giúp cộng đồng địa phương đối phó với khủng khoảng mà còn đặt nền tảng cho một thể giới lành mạng , công bằng và bền vững hơn.

Về mặt giáo dục Anchorconsortium tiếp tục quan tâm và hỗ trợ tích cực cho các cộng đồng nghèo , đặc biệt là những khu vực đang cần sự giúp đỡ khẩn cấp ở Đông Nam Á , các thành viên của chúng tôi nỗ lực cải thiện môi trường sống và giáo dục cho  trẻ em ở những cộng đồng này bằng cách cung cấp các nguồn lực và quyên góp vật chất . các hoạt động tại chỗ bao gồm cung cấp hỗ trợ tâm lý xã hội cho trẻ em để đảm bảo chúng phát triển mạnh mẽ dù hoàn cảnh khó khăn .

Trong tất cả nỗ lực này chúng tôi biết rằng riêng Anchorconsortium là có hạn . đó là lý do tại sao chúng tôi tích cực làm việc với các cộng đồng thành viên địa phương để phát triển các giải pháp từ thiện sáng tại nhằm giải quyết những thách thức toàn cầu này , thông qua các hợp tác phản ứng nhanh , chúng tôi có thể huy động các nguồn lực hiêu quả hơn và mở rộng phạm vi tiếp cận của mình ,chúng tôi đã chứng kiến sự kiên cường của nhân loại và sức mạng của sự hỗ trợ lẫn nhau . chúng tôi đã một lần nữa chứng minh rằng khi chúng ta làm việc cũng nhau không gì là không thể.

Khi chúng ta bước vào năm 2024 Anchorconsortium tiếp tục giải quyết những thử thách toàn cầu .chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng các kế hoạch của mình và tìm kiếm thêm các công cụ sáng tạo cũng như các phương pháp từ thiện bền vững để cải thiện kết quả . các thành viên sẽ tiếp tục tuân thủ tinh thần của chuỗi neo để đoàn kết và cùng nhau hướng tới 1 tương lai thành công . cộng đồng quốc tế , có thể làm cho mỗi thành viên và cộng đồng của mình tốt hơn.