Yiren Digital sẽ Công bố Kết quả Tài chính Quý 2 Năm 2023 vào ngày 17 tháng 8 năm 2023

BẮC KINH, 15/8/2023 — Yiren Digital Ltd. (NYSE: YRD) (“Yiren Digital” hoặc “Công ty”) là nền tảng quản lý tài chính cá nhân số hàng đầu tại Trung Quốc, thông báo rằng nó dự kiến sẽ công bố kết quả tài chính không kiểm toán cho quý hai kết thúc ngày 30/6/2023 trước thị trường Mỹ vào ngày thứ Năm, 17/8/2023.

Ban lãnh đạo Yiren Digital sẽ tổ chức cuộc họp công bố kết quả kinh doanh vào lúc 8:00 sáng giờ Đông Nam Mỹ (tức 20:00 giờ Bắc Kinh/Hồng Kông) ngày 17/8/2023.

Những người tham dự muốn tham gia cuộc họp cần đăng ký trước tại: https://s1.c-conf.com/diamondpass/10033013-5tdywj.html

Sau khi đăng ký, những người tham dự sẽ nhận được thông tin kết nối cho cuộc hội thảo trực tuyến.

Ngoài ra, cuộc hội thảo trực tuyến và lưu trữ sẽ được cung cấp tại ir.Yirendai.com.

Về Yiren Digital

Yiren Digital Ltd. là nền tảng quản lý tài chính cá nhân số hàng đầu tại Trung Quốc. Công ty cung cấp giải pháp quản lý tài sản toàn diện cho dân số giàu có của Trung Quốc cũng như cung cấp dịch vụ tín dụng bán lẻ cho cá nhân và chủ doanh nghiệp nhỏ.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập ir.Yirendai.com.