Jianpu Technology Inc. sẽ Công bố Kết quả Tài chính Quý 2 Năm 2023 vào Thứ Hai, ngày 21 tháng 8 năm 2023

BẮC KINH, Ngày 14 tháng 8 năm 2023Công ty Cổ phần Công nghệ Giản Phổ (“Giản Phổ”, hoặc “Công ty”) (NYSE: JT), một nền tảng mở độc lập hàng đầu cho việc khám phá và khuyến nghị các sản phẩm tài chính ở Trung Quốc, hôm nay thông báo rằng công ty sẽ công bố báo cáo tài chính quý 2 năm 2023 chưa kiểm toán vào Ngày 21 tháng 8 năm 2023, trước giờ mở cửa thị trường Mỹ.

Ban lãnh đạo công ty sẽ tổ chức cuộc họp hội nghị thảo luận về kết quả kinh doanh vào lúc 8 giờ sáng theo giờ miền Đông nước Mỹ (8 giờ tối giờ Bắc Kinh/Hồng Kông vào Ngày 21 tháng 8 năm 2023).

Thông tin đăng ký tham dự cuộc hội nghị như sau:

Hoa Kỳ (miễn phí):

1-888-346-8982

Quốc tế:

1-412-902-4272

Hồng Kông, Trung Quốc (miễn phí):

800-905-945

Hồng Kông, Trung Quốc:

852-3018-4992

Trung Quốc đại lục (miễn phí):

400-120-1203

Người tham dự nên đăng ký ít nhất 5 phút trước giờ bắt đầu dự kiến và yêu cầu kết nối với cuộc họp thảo luận cho “Công ty Cổ phần Công nghệ Giản Phổ”.

Ngoài ra, cuộc hội nghị sẽ được phát trực tiếp và lưu trữ trên trang web quan hệ cổ đông của công ty tại http://ir.jianpu.ai.

Bản ghi âm cuộc hội nghị sẽ có sẵn khoảng 1 giờ sau khi kết thúc phần trực tiếp, cho đến Ngày 28 tháng 8 năm 2023, bằng cách gọi các số điện thoại sau:

Hoa Kỳ (miễn phí):

1-877-344-7529

Quốc tế:

1-412-317-0088

Mã truy cập bản ghi âm:

4076828

Về Công ty Cổ phần Công nghệ Giản Phổ

Công ty Cổ phần Công nghệ Giản Phổ là một nền tảng mở độc lập hàng đầu cho việc khám phá và khuyến nghị các sản phẩm tài chính ở Trung Quốc. Công ty kết nối người dùng với các nhà cung cấp dịch vụ tài chính một cách thuận tiện, hiệu quả và an toàn. Bằng cách sử dụng công nghệ độc quyền, Giản Phổ cung cấp cho người dùng kết quả tìm kiếm và khuyến nghị được cá nhân hóa phù hợp với nhu cầu và hồ sơ tài chính của từng người. Công ty cũng hỗ trợ các nhà cung cấp dịch vụ tài chính với các giải pháp bán hàng và tiếp thị nhằm đạt và phục vụ khách hàng mục tiêu hiệu quả hơn thông qua các kênh tích hợp và nâng cao sức cạnh tranh bằng cách cung cấp dữ liệu, dịch vụ quản lý rủi ro và giải pháp phù hợp. Công ty cam kết duy trì một nền tảng mở độc lập, cho phép phục vụ nhu cầu của người dùng và nhà cung cấp dịch vụ tài chính một cách công bằng. Xin vui lòng truy cập http://ir.jianpu.ai để biết thêm thông tin.

Tuyên bố an toàn

Thông cáo báo chí này chứa các tuyên bố dự báo tương lai. Những tuyên bố này được đưa ra theo “luật an toàn” của Đạo luật Cải cách Kiện cáo Chứng khoán Tư nhân Hoa Kỳ năm 1995. Những tuyên bố dự báo tương lai này có thể được nhận biết qua các từ ngữ như “sẽ”, “dự kiến”, “tin tưởng”, “ước tính”, “tin chắc” và các tuyên bố tương tự. Những tuyên bố không dựa trên sự kiện lịch sử, bao gồm các tuyên bố về niềm tin và kỳ vọng của công ty, đều là những tuyên bố dự báo tương lai. Những tuyên bố dự báo tương lai liên quan đến rủi ro và độ không chắc chắn. Một số yếu tố có thể gây ra sự khác biệt đáng kể giữa kết quả thực tế với những tuyên bố dự báo, bao gồm nhưng không giới hạn ở những yếu tố sau: mục tiêu và chiến lược phát triển kinh doanh của công ty; tình hình phát triển kinh doanh, tài chính và kết quả hoạt động của công ty trong tương lai; kỳ vọng của công ty về nhu cầu thị trường và sự chấp nhận đối với các giải pháp và dịch vụ của mình; kỳ vọng của công ty về việc duy trì và củng cố mối quan hệ với người dùng, nhà cung cấp dịch vụ và các bên hợp tác khác; xu hướng cạnh tranh và chính sách quản lý liên quan đến ngành công nghiệp mà công ty hoạt động; tình hình kinh tế, thương mại toàn cầu và ở Trung Quốc; cũng như các giả định liên quan trong thông cáo báo chí này. Thông tin bổ sung liên quan đến các yếu tố rủi ro được bao gồm trong các tài liệu đăng ký của công ty gửi Ủy ban Chứng khoán Hoa Kỳ. Mọi thông tin cung cấp trong thông cáo báo chí này và phụ lục là tính đến ngày phát hành, và công ty không có nghĩa vụ cập nhật bất kỳ tuyên bố dự báo nào, trừ khi được luật pháp yêu cầu.

Liên hệ với bộ phận đầu tư và truyền thông:

Tại Trung Quốc:
Công ty Cổ phần Công nghệ Giản Phổ
(Đầu tư) Lệ Định Lộ, Email: IR@rong360.com
(Truyền thông) A Mã Hồ, Email: Media@rong360.com
Điện thoại: +86 (10) 6242 706

Christensen
Tứ Thanh, Email: suri