I-Mab Cung cấp Kết quả Tài chính và Cập nhật Kinh doanh, Doanh nghiệp nửa năm 2023

  • Tiến độ đáng kể đạt được trong năm đến nay đối với các tài sản lâm sàng chính:
    ‐         Uliledlimab (kháng thể CD73): Kết quả khả quan đã được trình bày tại ASCO 2023
    ‐         Givastomig (kháng thể song cục 4-1BB liên kết với claudin 18.2): Dữ liệu giai đoạn 1 ban đầu hứa hẹn, bao gồm bệnh nhân có mức độ biểu hiện u tế bào thấp của claudin 18.2. Dữ liệu sẽ được trình bày tại ESMO 2023
  • Eftansomatropin alfa (hormone tăng trưởng nhân tạo dài tác dụng): Nghiên cứu giai đoạn 3 chủ chốt đánh giá tiêm mỗi tuần eftansomatropin alfa đã đạt được điểm cuối chính về tốc độ tăng trưởng chiều cao hàng năm tại tuần 52 và chứng minh không thua kém Norditropin®, được tiêm hàng ngày. Một đơn xin cấp phép sinh học đang được lên kế hoạch cho năm 2024
  • Vị thế tài chính mạnh với số tiền RMB3.0 tỷ (US$414.6 triệu) tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2023, để hỗ trợ thực hiện kế hoạch chiến lược của Công ty
  • Hội đồng quản trị đã ủy quyền chương trình mua lại cổ phiếu mới lên đến US$40 triệu để tăng cường giá trị cổ phiếu dài hạn cho cổ đông
  • Hội nghị họp trực tuyến dự kiến vào ngày 17 tháng 8 năm 2023 lúc 8:00 sáng giờ EST

ROCKVILLE, Md.THƯỢNG HẢI, ngày 17 tháng 8 năm 2023 — I-Mab (Nasdaq: IMAB) (công ty), là một công ty công nghệ sinh học toàn cầu tập trung vào việc mang lại các loại thuốc khác biệt cao cho bệnh nhân trên toàn thế giới thông qua việc phát hiện, phát triển và thương mại hóa các loại miễn dịch trị liệu và sinh học mới cho ung thư, hôm nay công bố kết quả tài chính sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2023, và cập nhật các hoạt động kinh doanh chính.

I-Mab đã đạt tiến bộ đáng kể trong việc thúc đẩy bộ sản phẩm đổi mới trong tám tháng qua.

“Năm 2023 bắt đầu tốt đẹp với kết quả ban đầu hứa hẹn từ hai chương trình ung thư hàng đầu của chúng tôi, uliledlimab và givastomig, cộng với kết quả mới tích cực từ giai đoạn 3 eftansomatropin alfa, nhờ nỗ lực không mệt mỏi của nhân viên chúng tôi. Trong tương lai, chúng tôi kế hoạch tập trung vào ba trụ cột chiến lược: ưu tiên hai tài sản lâm sàng hứa hẹn trong ung thư để thúc đẩy ở Mỹ, duy trì vị thế tài chính mạnh và tập trung vào việc thiết lập mô hình hoạt động mới để trở thành công ty sinh học toàn cầu có trụ sở tại Mỹ,” ông Raj Kannan, Giám đốc điều hành của I-Mab cho biết.