Ngày Thanh Thiếu niên eo biển lần thứ 11 được tổ chức tại Phúc Kiến, tỉnh Phúc Châu

Cảnh tượng của Ngày Thanh niên eo biển lần thứ 11

Phúc Châu, Phúc Kiến ngày 14 tháng 8 năm 2023 – Ngày 10 tháng 8, Ngày Thanh niên eo biển lần thứ 11, do Văn phòng của Hội đồng Nhà nước về công tác Đài Loan, Liên đoàn Thanh niên Toàn quốc Trung Quốc và Chính phủ nhân dân tỉnh Phúc Kiến đồng tổ chức, đã diễn ra tại Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến.

Ngày Thanh niên tập trung vào chủ đề “Gánh vác trách nhiệm vì lợi ích chung”. Sự kiện do thanh niên chuẩn bị và quản lý, dành riêng cho việc tạo ra một “Lễ hội Thanh niên” thu hút thanh niên hai bên eo biển, thúc đẩy sự gắn kết và đồng cảm, trở thành một sự kiện chủ lực liên tục thúc đẩy trao đổi thanh niên qua eo biển. Ngày Thanh niên đã tập hợp hơn 1.000 khách mời và đại diện thanh niên đến từ mọi lĩnh vực hai bên eo biển, trong đó có khoảng 600 thanh niên đến từ Đài Loan.

Ngày Thanh niên eo biển lần thứ 11 là sự kiện chính của Ngày Thanh niên eo biển năm nay. Bên cạnh đó, năm nay Ngày Thanh niên eo biển cũng sẽ tổ chức hơn 30 hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau như nền kinh tế số, hồi sinh nông thôn, trao đổi nhân tài, khí tượng và bảo vệ môi trường, di sản văn hóa phi vật thể, thực tập và việc làm, đổi mới sáng tạo.

Kể từ năm 2013, Ngày Thanh niên eo biển đã thành công tổ chức 265 hoạt động trao đổi thanh niên qua eo biển, thu hút hơn 30.000 thanh niên từ hai bên eo biển, trong đó có 17.000 thanh niên từ Đài Loan. Bao gồm hàng trăm trường đại học, câu lạc bộ sinh viên và tổ chức thanh niên tại Đài Loan.

Liên hệ báo chí

Công ty Phát triển Tin tức Trung Quốc, Chi nhánh Phúc Kiến

*****@qq.com

http://www.hxqnj.org.cn

Nguồn: Ban tổ chức Ngày Thanh niên eo biển