Goparity Canada công bố Đầu tư Tài chính cho Doanh nghiệp Nhỏ đầu tiên ở Canada: Nhóm Dự án Barkley

A Goparity Canada

Thúc đẩy các giải pháp năng lượng sạch và nhấn mạnh sở hữu cộng đồng và xây dựng năng lực cộng đồng.

Toronto, Ontario 25 tháng 9 năm 2023 – Goparity Canada rất vui mừng công bố khoản đầu tư đầu tiên của mình vào Barkley Project Group (Barkley), một công ty quản lý dự án tiên phong ở miền Tây Canada. Cam kết của Barkley trong việc hỗ trợ tầm nhìn bền vững của cộng đồng bản địa và chuyên môn của họ trong năng lượng tái tạo và các dự án cơ sở hạ tầng cộng đồng khiến họ trở thành đối tác lý tưởng cho nền tảng đầu tư tác động của Goparity Canada.

Barkley đã thiết lập vị thế của mình như một lực lượng năng động ở miền Tây Canada, thiết lập các tiêu chuẩn mới trong phát triển cộng đồng bền vững. Thông qua cách tiếp cận tổng thể độc đáo của họ, họ dẫn dắt các dự án năng lượng tái tạo và cơ sở hạ tầng cộng đồng toàn diện trong khi nuôi dưỡng mối quan hệ làm việc chặt chẽ với các cộng đồng bản địa.

Với sự hiểu biết sâu sắc về chuỗi giá trị năng lượng sạch, Barkley Project Group không chỉ thúc đẩy các giải pháp năng lượng sạch mà còn nhấn mạnh sở hữu cộng đồng và xây dựng năng lực cộng đồng. Sự tập trung của họ vào hợp tác lâu dài và xây dựng khả năng phục hồi đã giúp họ kiếm được sự tin tưởng và công nhận là nhà đóng góp quan trọng cho sự phát triển cộng đồng bền vững.

Sứ mệnh của Goparity Canada là làm cho đầu tư tác động trở nên dễ tiếp cận đối với người Canada ở mọi cấp độ kinh nghiệm đầu tư và nền tảng. Bằng cách tài trợ cho Barkley, Goparity Canada cho phép các cá nhân đầu tư vào các dự án có tác động xã hội và môi trường sâu sắc, bắt đầu với những đóng góp của Barkley cho tính bền vững của cộng đồng bản địa.

“Chúng tôi rất vui mừng được hỗ trợ Barkley Project Group trong sứ mệnh thúc đẩy phát triển cộng đồng bền vững và thúc đẩy khả năng phục hồi,” Blake Bunting, Giám đốc Phát triển Kinh doanh tại Goparity Canada cho biết. “Khoản đầu tư này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình của chúng tôi nhằm làm cho các khoản đầu tư có tác động dễ tiếp cận đối với tất cả người Canada.”

Goparity Canada tin rằng đầu tư tác động không chỉ là tạo ra lợi nhuận tài chính mà còn tạo ra những thay đổi tích cực trong xã hội và môi trường. Công việc của Barkley Project Group thể hiện triết lý này, khiến họ trở thành lựa chọn lý tưởng cho khoản tài trợ đầu tiên của Goparity Canada.

Để biết thêm thông tin về Goparity Canada và cam kết của nó đối với các khoản đầu tư có tác động, vui lòng truy cập https://goparity.ca. Để tìm hiểu thêm về Barkley Project Group và cách tiếp cận đổi mới của họ đối với phát triển cộng đồng bền vững, truy cập https://barkley.ca.

Về Goparity Canada:

Goparity Canada là một nền tảng đầu tư tác động hàng đầu chuyên cung cấp tài chính cho các tổ chức có tác động xã hội và môi trường tích cực trên khắp Canada. Nền tảng cho phép người Canada ở mọi cấp độ kinh nghiệm đầu tư đầu tư vào các dự án thúc đẩy sự thay đổi tích cực, bắt đầu với Barkley Project Group.

Goparity Canada Co Foundersmoney

Liên hệ truyền thông

Larder Marketing Group

info@lardermarketinggroup.com

9024950419

https://goparity.ca/

Nguồn: Goparity Canada