ZTO Báo cáo Kết quả Tài chính Quý 2 Năm 2023 Chưa được Kiểm toán

Tăng thị phần lên 23,5% với 7,7 tỷ bưu kiện
Tăng lợi nhuận ròng điều chỉnh 43,9% lên đạt 2,5 tỷ NDT 
Dự báo tăng trưởng khối lượng hàng năm 20%-24%

Thượng Hải, 30 tháng 8 năm 2023ZTO Express (Cayman) Inc. (NYSE: ZTO và SEHK: 2057), một công ty chuyển phát nhanh hàng đầu và phát triển nhanh ở Trung Quốc (“ZTO” hoặc “Công ty”), hôm nay công bố kết quả tài chính chưa được kiểm toán cho quý 2 kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2023[1]. Công ty tăng khối lượng bưu kiện 23,8% so với cùng kỳ năm ngoái và mở rộng thị phần lên 23,5%. Lợi nhuận ròng điều chỉnh tăng 43,9%[2] lên đạt 2.531,0 triệu NDT. Tiền thu được từ hoạt động kinh doanh là 3.761,6 triệu NDT.

Những điểm nổi bật về tài chính quý 2 năm 2023

 • Doanh thu đạt 9.740,3 triệu NDT (1.343,3 triệu USD), tăng 12,5% so với 8.656,7 triệu NDT cùng kỳ năm 2022.
 • Lợi nhuận gộp đạt 3.304,4 triệu NDT (455,7 triệu USD), tăng 50,0% so với 2.202,8 triệu NDT cùng kỳ năm 2022.
 • Lợi nhuận ròng đạt 2.530,2 triệu NDT (348,9 triệu USD), tăng 43,9% so với 1.758,7 triệu NDT cùng kỳ năm 2022.
 • EBITDA điều chỉnh[3] đạt 3.883,9 triệu NDT (535,6 triệu USD), tăng 34,3% so với 2.892,0 triệu NDT cùng kỳ năm 2022.
 • Lợi nhuận ròng điều chỉnh đạt 2.531,0 triệu NDT (349,0 triệu USD), tăng 43,9% so với 1.758,7 triệu NDT cùng kỳ năm 2022.
 • Lãi cơ bản và pha loãng trên mỗi chứng chỉ lưu ký Mỹ (“ADS”[4]) lần lượt là 3,14 NDT (0,43 USD)3,07 NDT (0,42 USD), tăng 40,8% và 37,7% so với 2,23 NDT2,23 NDT cùng kỳ năm 2022.
 • Lãi cơ bản và pha loãng điều chỉnh trên mỗi chứng chỉ lưu ký Mỹ thuộc về cổ đông thường[5] lần lượt là 3,14 NDT (0,43 USD)3,07 NDT (0,42 USD), tăng 40,8% và 37,7% so với 2,23 NDT2,23 NDT cùng kỳ năm 2022.
 • Tiền thuần từ hoạt động kinh doanh là 3.761,6 triệu NDT (518,8 triệu USD), so với 3.780,8 triệu NDT cùng kỳ năm 2022.

Những điểm nổi bật về hoạt động quý 2 năm 2023

 • Khối lượng bưu kiện là 7.677 triệu, tăng 23,8% so với 6.203 triệu cùng kỳ năm 2022.
 • Số điểm nhận/giao hàng vượt quá 31.000 tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2023.
 • Số đối tác mạng lưới trực tiếp là khoảng 6.000 tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2023.
 • Số xe tải chuyên dụng sở hữu trực tiếp vượt quá 10.000 tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2023.
 • Trong số hơn 10.000 xe tải sở hữu, hơn 9.300 là các mẫu có sức chứa lớn 15-17 mét tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2023, so với hơn 9.250 vào ngày 30 tháng 6 năm 2022.
 • Số tuyến vận chuyển giữa các trung tâm phân loại khoảng 3.800 tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2023, so với khoảng 3.700 vào ngày 30 tháng 6 năm 2022.
 • Số trung tâm phân loại là 96 tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2023, trong đó 87 được Công ty vận hành và 9 do các đối tác mạng lưới của Công ty vận hành.

(1)  Bản trình bày quan hệ nhà đầu tư đi kèm bản công bố kết quả này và có thể tìm thấy tại http://zto.investorroom.com.

(2)  Lợi nhuận ròng điều chỉnh là chỉ số tài chính phi GAAP, được xác định là lợi nhuận ròng trước chi phí bồi thường dựa trên cổ phiếu và các khoản mục phi thường như lãi từ việc thoái vốn đầu tư và công ty con và ảnh hưởng thuế tương ứng mà ban quản lý nhằm phản ánh tốt hơn các hoạt động kinh doanh cơ bản.

(3)  EBITDA điều chỉnh là chỉ số tài chính phi GAAP, được xác định là lợi nhuận ròng trước khấu hao, hao mòn, chi phí lãi vay và thuế thu nhập doanh nghiệp, và được điều chỉnh thêm để loại trừ chi phí bồi thường dựa trên cổ phiếu và các khoản mục phi thường như lãi từ việc thoái vốn đầu tư và công ty con mà ban quản lý nhằm phản ánh tốt hơn các hoạt động kinh doanh cơ bản.

(4)  Một ADS tương đương với một cổ phiếu phổ thông Loại A.

(5)  Lãi cơ bản và pha loãng điều chỉnh trên mỗi chứng chỉ lưu ký Mỹ thuộc về cổ đông thường là chỉ số tài chính phi GAAP. Được xác định bằng lợi nhuận ròng điều chỉnh thuộc về cổ đông thường chia cho số lượng cổ phiếu cơ bản và pha loãng bình quân gia quyền, tương ứng.

Ông Meisong Lai, Người Sáng Lập, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của ZTO, bình luận: “Giữa bối cảnh kinh tế tổng thể yếu kém, chúng tôi đạt được kết quả hoạt động ổn định trong quý 2. Chúng tôi tiếp tục mở rộng khoảng cách dẫn đầu trong ngành về khối lượng, thị phần và lợi nhuận ròng trong khi duy trì mức độ chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng ở mức cao. Với thị phần 23,5% trong quý 2, 7,7 tỷ bưu kiện của chúng tôi mang lại 2,5 tỷ lợi nhuận ròng khi chúng tôi thực hiện nhất quán chiến lược doanh nghiệp và đào sâu các sáng kiến trên toàn công ty tập trung vào chất lượng thu nhập và sức mạnh của mạng lưới đối tác.”

Ông Lai nói thêm: “Với những bất định gần đây trên thị trường, việ