YS Biopharma Công bố Kết quả Tài chính Chưa Kiểm toán cho Quý 1 Năm Tài chính 2024

Tiến trình phát triển sản phẩm hướng tới thương mại khi nhu cầu mạnh mẽ đối với vắc-xin bại liệt YSJA tiếp tục

Biên lợi nhuận gộp tăng lên 80,3%; cơ cấu tài chính vẫn mạnh

GAITHERSBURG, Md., ngày 16 tháng 8 năm 2023 — Công ty TNHH YS Biopharma (NASDAQ: YS) (“YS Biopharma” hoặc “Công ty”) là một công ty dược phẩm toàn cầu chuyên tìm kiếm, phát triển, sản xuất và cung cấp các thế hệ vắc-xin và sinh học trị liệu mới cho các bệnh truyền nhiễm và ung thư, ngày hôm nay công bố kết quả tài chính chưa kiểm toán cho quý đầu tiên của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2024 (“quý đầu tiên của năm tài chính 2024”).

Tiến sĩ David Shao, Giám đốc, Chủ tịch và CEO của YS Biopharma, bình luận: “Trong quý đầu tiên của năm tài chính 2024, doanh thu của chúng tôi bị ảnh hưởng bởi lượng hàng tồn kho sản phẩm hoàn thiện có sẵn để bán bị hạn chế do tác động kéo dài của đại dịch COVID-19 đối với chuỗi cung ứng và hoạt động sản xuất tại các cơ sở sản xuất vắc-xin YSJA của chúng tôi. Mặc dù những tác động này xảy ra vào cuối năm 2022 và đầu năm 2023, nhưng do quy trình sản xuất vắc-xin phức tạp và kéo dài, chúng tôi đang gặp phải ảnh hưởng trong hiện tại. Trong quý đầu tiên, chúng tôi đã thực hiện một số bước nhằm nâng cao hoạt động và đảm bảo ổn định trong tương lai, bao gồm tăng cường năng suất sản xuất, mở rộng mạng lưới bán hàng và tối ưu hóa nghiên cứu phát triển. Nhu cầu đối với vắc-xin bại liệt YSJA vẫn mạnh mẽ, và chúng tôi tiếp tục đưa các ứng viên sản phẩm hứa hẹn, bao gồm vắc-xin bại liệt thế hệ tiếp theo PIKA, hướng tới thương mại hóa. Chúng tôi tin tưởng rằng chúng tôi sẽ vượt qua khó khăn ngắn hạn mà chúng tôi đã gặp phải, và tin rằng chúng tôi đang được đặt trong tư thế thành công bền vững dài hạn.”

Brenda Wu, Giám đốc tài chính của YS Biopharma, bổ sung: “Trong quý đầu tiên của năm tài chính 2024, doanh thu của chúng tôi là 176,3 triệu NDT (24,4 triệu USD), khi chúng tôi vẫn đang phải đối phó với hậu quả của đại dịch COVID-19 đối với chuỗi cung ứng và hoạt động sản xuất. Lợi nhuận gộp của chúng tôi trong quý là 141,6 triệu NDT, với biên lợi nhuận gộp vững chắc là 80,3%. Tính đến cuối quý đầu tiên, cơ cấu tài chính của chúng tôi vẫn mạnh, và chúng tôi kế hoạch quản lý chi phí một cách cẩn trọng nhằm xây dựng nền tảng ổn định cho sự tăng trưởng dài hạn trong tương lai. Chúng tôi tin tưởng vào mô hình kinh doanh của mình và hào hứng với các cơ hội phía trước.”

Cập nhật hoạt động

Vắc-xin bại liệt YSJATM

Vắc-xin sản phẩm thương mại hiện tại của YS Biopharma, vắc-xin bại liệt YSJATM, là vắc-xin bại liệt không chứa nhôm đầu tiên được giới thiệu tại Trung Quốc. Kể từ khi Công ty bắt đầu sản xuất tại các cơ sở đáp ứng tiêu chuẩn GMP vào tháng 2 năm 2020, và bắt đầu thương mại hóa vào cuối năm 2020, tiêu thụ thị trường của vắc-xin bại liệt YSJA của Công ty đã ổn định và mạnh. Đến ngày 30 tháng 6 năm 2023, YS Biopharma đã bán hơn 22,2 triệu liều vắc-xin bại liệt YSJATM cho khoảng 1.725 khách hàng Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, chiếm hơn 60% khách hàng Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh tại Trung Quốc.

Ứng viên lâm sàng

YS Biopharma tiếp tục phát triển danh mục các ứng viên sản phẩm đột phá trong các giai đoạn phát triển lâm sàng khác nhau, bao gồm vắc-xin bại liệt PIKA, vắc-xin tái tổ hợp COVID-19 PIKA và PIKA YS-ON-001.

Vắc-xin bại liệt PIKA

  • Tính đến ngày 1 tháng 6 năm 2023, Công ty đã được các cơ quan quản lý tại Philippines, Singapore và Pakistan chấp thuận để tiến hành thử nghiệm lâm sàng giai đoạn III tại nhiều quốc gia. Thử nghiệm giai đoạn III đa quốc gia này là thử nghiệm đăng ký và sẽ đánh giá khả năng kích hoạt phản ứng miễn dịch và hồ sơ an toàn của vắc-xin.
  • Công ty dự định tuyển chọn tổng cộng 4.500 người tham gia vào thử nghiệm giai đoạn III, với quá trình tuyển chọn dự kiến bắt đầu vào quý IV năm 2023. Công ty hướng tới việc có kết quả ban đầu vào đầu năm 2024.

Vắc-xin tái tổ hợp COVID-19 PIKA

  • Vào tháng 3 năm 2023, Công ty đã báo cáo dữ liệu an toàn và miễn dịch ban đầu tích cực từ giai đoạn II của các nghiên cứu lâm sàng giai đoạn II/III đã hoàn thành tại Philippines và UAE. Công nghệ bổ sung PIKA đã được xác nhận trong thử nghiệm giai đoạn II/III liên quan đến khoảng 6.000 người tham gia. Công ty dự kiến công bố kết quả từ các thử nghiệm lâm sàng giai đoạn III trước cuối năm 2023.
  • Công ty sẽ tiếp tục theo dõi tình hình toàn cầu liên quan đến COVID-19 và sẽ áp dụng các chiến lược thương mại hóa phù hợp cho vắc-xin tái tổ hợp COVID-19 PIKA.

PIKA YS-ON-001

  • PIKA YS-ON-001 được thiết kế như một tác nhân miễn dịch học để chống lại ung thư. Công ty đã hoàn thành việc tuyển chọn bệnh nhân ung thư cho thử nghiệm lâm sàng giai đoạn I của PIKA YS-ON-001 tại Trung Quốc. Công ty dự kiến thử nghiệm lâm sàng giai đoạn I sẽ hoàn tất vào ngày 31 tháng 12 năm 2023.

Kết quả tài chính quý đầu tiên của năm tài chính 2024 

Doanh thu

Doanh thu trong quý đầu tiên của năm tài chính 2024 là 176,3 triệu NDT (24,4 triệu USD), so với 205,5 triệu NDT cùng kỳ năm tài chính 2023, giảm 14,2%. Sự sụt giảm này chủ yếu do ảnh hưởng kéo dài của đại dịch COVID-19 đối với chuỗi cung ứng nguyên liệu, hoạt động sản xuất tại các cơ sở sản xuất vắc-xin YSJA của Công ty, ảnh hưởng tiêu cực đến việc phê duyệt lô hàng và lượng có sẵn để bán.

Lợi nhuận gộp

Lợi nhuận gộp trong quý là 141,6 triệu NDT (19,6 triệu