TraceLink Hợp tác với GS1 US để Biên soạn Hướng dẫn Bổ sung và Ví dụ XML của GS1 US cho Hướng dẫn Triển khai DSCSA R1.3 của GS1

Việc công bố hướng dẫn tiêu chuẩn và ví dụ kỹ thuật của GS1 cung cấp một nền tảng vững chắc để giúp các công ty tăng tốc kết nối mạng và trao đổi dữ liệu EPCIS dựa trên sTI/TS nhằm đáp ứng các hạn chót tháng 11 năm 2023 theo yêu cầu của DSCSA.

BOSTON, 17 tháng 8 năm 2023 — TraceLink Inc., công ty hàng đầu về nền tảng mạng kỹ thuật số cho phép quản lý sản phẩm từ đầu đến cuối bằng cách kết nối hơn 290.000 đơn vị trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và khoa học sự sống thông qua mạng lưới B2N Integrate-OnceTM của mình, tự hào thông báo về sự hỗ trợ tiếp tục của mình đối với việc chuẩn bị cho hạn chót DSCSA năm 2023 thông qua việc hợp tác với GS1 trong việc biên soạn Hướng dẫn Bổ sung GS1 US và Ví dụ XML cho Hướng dẫn Triển khai DSCSA R1.3 của GS1 US. Là một trong những người tiên phong áp dụng các tiêu chuẩn GS1, TraceLink đã trao đổi hơn một triệu giao dịch EPCIS tuân thủ DSCSA giữa các bên đối tác trên mạng lưới TraceLink, với hơn 1.075 công ty hiện được kích hoạt EPCIS cho trao đổi dữ liệu tuân thủ DSCSA nhằm chuẩn bị cho các hạn chót tháng 11 năm 2023.

Các tài liệu triển khai mới nhất, được công bố bởi GS1 US vào ngày 26 tháng 5 năm 2023, phục vụ như một bản qui mô triển khai trao đổi dữ liệu EPCIS đã được mã hóa hàng loạt cho các công ty trên khắp chuỗi cung ứng dược phẩm và chăm sóc sức khỏe tại Mỹ. Tài liệu mở rộng cung cấp các mô tả chi tiết về các vũ điệu trao đổi đối tác thương mại từ đầu đến cuối cho các trường hợp sử dụng theo dõi mặt hàng đã được mã hóa theo DSCSA.

“Với cảm giác khẩn cấp cho tháng 11 năm 2023, chúng tôi muốn khởi động sớm các triển khai EPCIS và làm rõ các ‘kết nối kỹ thuật’ cho việc điều phối trao đổi DSCSA cho các vũ điệu chuỗi cung ứng phổ biến nhất của ngành,” Elizabeth Waldorf, Giám đốc Định vị và Tiêu chuẩn Toàn cầu cho TraceLink và là thành viên của Ủy ban Lãnh đạo Điều hành của GS1 Healthcare US đã lưu ý.

Trong nỗ lực hợp tác, Nhóm Công tác Chuỗi Cung Ứng An toàn Thuốc theo Toa của GS1 đã xác định và tài liệu hóa 21 kịch bản chuỗi cung ứng bao gồm phần lớn các trường hợp kinh doanh trong ngành. Trong số những kịch bản này, 11 kịch bản đã được chi tiết cẩn thận với các vũ điệu kinh doanh và ví dụ XML trao đổi dữ liệu điện tử toàn diện, bao gồm các trường hợp sử dụng quan trọng cho việc giao hàng trực tiếp, cấp phép chung, đóng gói lại và chương trình 340B. Nhờ kinh nghiệm sâu rộng trong ngành, bao gồm vai trò lãnh đạo trong chương trình thí điểm gần đây của FDA về theo dõi sản phẩm, TraceLink đã đóng góp một vai trò quan trọng trong việc dẫn đầu tạo ra 50 ví dụ XML hiệu quả minh họa từng vũ điệu trao đổi thông điệp đối tác từ đầu đến cuối cho 11 kịch bản trao đổi đối tác.

Với 406 trang, tài liệu Hướng dẫn và Ví dụ XML Bổ sung GS1 US mới công bố cung cấp một cách tiếp cận toàn diện nhưng có cấu trúc giúp xác định và tham khảo nhanh chóng kịch bản chuỗi cung ứng kinh doanh phù hợp nhất cho từng trường hợp sản phẩm và khách hàng cụ thể. Nguồn lực quý giá này sẽ hỗ trợ các bên liên quan trên toàn ngành dược phẩm Mỹ trong việc chuẩn bị cho Đạo luật An toàn Chuỗi Cung Ứng Dược phẩm (DSCSA), một khuôn khổ quản lý quan trọng nhằm nâng cao an toàn cho bệnh nhân thông qua việc tăng cường tầm nhìn và khả năng theo dõi sản phẩm dược phẩm.

GS1 là một tổ chức toàn cầu phi lợi nhuận dành riêng cho thiết kế và triển khai các tiêu chuẩn kinh doanh toàn cầu hiệu quả. Với tư cách là người quản lý và cung cấp hệ thống tiêu chuẩn GS1, GS1 thúc đẩy hợp tác giữa các bên đối tác giao dịch, cho phép trao đổi thông tin và hàng hóa suôn sẻ trên khắp chuỗi cung ứng. Chi nhánh GS1 US tập trung cụ thể vào triển khai các tiêu chuẩn GS1 tại Hoa Kỳ, thúc đẩy các hướng dẫn ngành và hỗ trợ các tổ chức đạt được hiệu quả hoạt động tối ưu.

Với tư cách là thành viên của Ủy ban Lãnh đạo Điều hành GS1 US, chủ tịch đồng của Nhóm Công tác Chuỗi Cung Ứng An toàn Thuốc theo Toa của GS1 Healthcare US® và là người đóng góp tích cực cho các tài liệu tiêu chuẩn quan trọng như Hướng dẫn R1.3, TraceLink tiếp tục thể hiện cam kết hỗ trợ ngành dược phẩm Mỹ trong nỗ lực tuân thủ.

Để biết thêm thông tin về TraceLink và giải pháp tuân thủ DSCSA của chúng tôi, vui lòng truy cập https://www.tracelink.com/products/regulatory-compliance/us-dscsa-compliance.

Để truy cập hướng dẫn từ GS1, vui lòng truy cập https://www.gs1us.org/industries-and-insights/by-industry/healthcare/standards-in-use/pharmaceutical/dscsa-implementation-guidelines.

Về TraceLink
TraceLink là nhà cung cấp giải pháp chuỗi cung ứng kỹ thuật số hàng đầu, mang lại tầm nhìn không đối thủ, giúp các công ty bảo vệ bệnh nhân, đảm bảo tuân thủ và tối ưu hóa hoạt động chuỗi cung ứng của họ. Nền tảng đám mây của TraceLink cung cấp một điểm duy nhất cho chia sẻ thông tin và hợp tác cho tất cả các bên liên quan trong chuỗi cung ứng, tận dụng phân tích nâng cao và học máy để đưa ra những nhận thức hành động. Với TraceLink, doanh nghiệp có thể đạt được tầm nhìn toàn diện trong chuỗi cung ứng từ đầu đến cuối và tạo nên mối liên kết chặt chẽ hơn với đối tác, đảm bảo sẵn có và tính toàn vẹn của thuốc men cho bệnh nhân trên toàn thế giới.

Liên hệ báo chí: Erica Burns, +19787663716, edurham@tracelink.com