Tòa án Hồng Kông duy trì tính hợp lệ của các cặp đồng giới đối với lợi ích nhà ở

Một tòa án ở Hong Kong vào thứ Ba đã duy trì hai phán quyết trước đó hỗ trợ việc cấp phúc lợi nhà ở được trợ cấp cho các cặp đồng giới, trong một chiến thắng mới cho cộng đồng LGBTQ+ tại thành phố.

Quyết định bác bỏ kháng cáo của Cơ quan Nhà ở trước đó, cho rằng một số chính sách của họ vi phạm quyền bình đẳng theo hiến pháp.

Một trong những chính sách từ chối tư cách đề nghị nhà ở công cộng cho các cặp đồng giới kết hôn ở nước ngoài với tư cách là “gia đình thông thường”. Chính sách khác loại trừ đối tác đồng giới kết hôn của chủ sở hữu căn hộ được trợ cấp khỏi định nghĩa là “thành viên gia đình” và “vợ chồng”, ngăn chặn họ nhận quyền sở hữu và sử dụng chung mà các cặp đôi dị tính hưởng.

Thẩm phán Tòa phúc thẩm cho rằng sự đối xử khác biệt “là một hình thức phân biệt gián tiếp nghiêm trọng hơn so với hầu hết các trường hợp bởi vì tiêu chuẩn là điều mà các cặp đồng giới không bao giờ đáp ứng được.”

Phán quyết dự kiến sẽ có tác động mạnh mẽ đến cuộc sống của các cặp đồng giới.

Hiện tại, Hong Kong chỉ công nhận hôn nhân đồng giới cho một số mục đích như thuế, lợi ích dân sự và thị thực phụ thuộc. Nhiều nhượng bộ của chính phủ đã đạt được thông qua thách thức pháp lý trong những năm gần đây khi thành phố chứng kiến sự chấp nhận xã hội ngày càng tăng đối với hôn nhân đồng giới.

Tháng trước, tòa án tối cao của thành phố đã ra phán quyết lịch sử rằng chính phủ nên cung cấp khung pháp lý công nhận quan hệ đối tác đồng giới.

Henry Li, người tham gia vào một trong những vụ kiện về lợi ích nhà ở, cho biết trên Facebook rằng anh biết ơn quyết định của tòa án và hy vọng Cơ quan Nhà ở sẽ không nộp kháng cáo tiếp theo.

Tổ chức Hong Kong Marriage Equality cho biết trên Facebook rằng phán quyết cho thấy chính sách công nên bảo vệ lợi ích của mọi người và bảo vệ họ khỏi sự phân biệt đối xử dựa trên khuynh hướng tính dục.