Tổ chức Hợp tác Kỹ thuật số thông báo ra mắt Giải thưởng Thịnh vượng Kỹ thuật số

RIYADH, Ả RẬP XÊ ÚT, Ngày 14 tháng 8 năm 2023 — Tổ chức Hợp tác Kỹ thuật số (DCO) hôm nay công bố ra mắt Giải thưởng Thịnh vượng Kỹ thuật số để ghi nhận và tôn vinh những đóng góp đáng chú ý của kỹ thuật số giúp thúc đẩy thịnh vượng cho mọi người, đặc biệt là trong việc thúc đẩy nền kinh tế số, có vai trò then chốt trong việc thúc đẩy sự phát triển và tăng trưởng của các quốc gia.

Biểu tượng của Giải thưởng

Biểu tượng của Giải thưởng

Giải thưởng Thịnh vượng Kỹ thuật số được xây dựng dựa trên ba trụ cột cốt lõi và mỗi trụ cột sẽ trao giải thưởng riêng biệt, mỗi giải đại diện cho một khía cạnh quan trọng của sự tiến bộ kỹ thuật số:

Đổi mới Kỹ thuật số:

  •  Ghi nhận các sáng kiến xuất sắc đã sử dụng công nghệ đột phá để thúc đẩy thay đổi và tiến bộ đáng kể.

Chuyển đổi Kỹ thuật số:

  •  Công nhận những nỗ lực tiêu biểu trong việc sử dụng công nghệ kỹ thuật số để nâng cao quá trình ra quyết định, thúc đẩy tiến bộ và thịnh vượng.
  •  Tôn vinh những nỗ lực hợp tác xuất sắc sử dụng giải pháp kỹ thuật số để thúc đẩy tiến bộ và thịnh vượng.

Trao quyền Xã hội:

  •  Tôn vinh những sáng kiến tiêu biểu thể hiện các thực hành và nguyên tắc đạo đức trong việc sử dụng công nghệ kỹ thuật số cho sự tiến bộ và thịnh vượng xã hội.
  •  Một giải thưởng ghi nhận những đóng góp xuất sắc trong việc sử dụng đổi mới kỹ thuật số để giải quyết các thách thức môi trường và thúc đẩy bền vững cho tương lai thịnh vượng.

“Việc ra mắt Giải thưởng là một cột mốc quan trọng trong việc ghi nhận những đóng góp xuất sắc của các tổ chức thúc đẩy thịnh vượng cho mọi người”, bà Deemah AlYahya, Tổng Thư ký Tổ chức Hợp tác Kỹ thuật số (DCO) cho biết. “Chúng tôi mong đợi xác định những nhà đổi mới kỹ thuật số tốt nhất từ các Nhà nước thành viên của DCO và toàn cầu mang lại lợi ích cho nhân loại.”

AlYahya bổ sung, “Giải thưởng nhằm ghi nhận những sáng kiến tiêu biểu trong việc áp dụng các thực hành, chính sách và chiến lược tốt nhất để tăng tốc độ chuyển đổi kỹ thuật số trong các nước tương ứng. Mục tiêu là tăng tốc độ phát triển kinh tế kỹ thuật số và đặt nền móng cho sự hợp tác xây dựng, nuôi dưỡng tầm nhìn và tham vọng chung giữa tất cả các bên liên quan. Giải thưởng củng cố vai trò của DCO như một cơ quan cung cấp thông tin, vận động, tạo điều kiện và cố vấn, tăng tốc độ tăng trưởng bền vững của nền kinh tế kỹ thuật số và chuyển đổi kỹ thuật số của các Nhà nước thành viên, củng cố phúc lợi, ổn định xã hội và hợp tác để đạt được thịnh vượng kỹ thuật số cho mọi người.”

Một ban giám khảo kỹ thuật và đánh giá đa dạng và lớn mạnh gồm các nhà lãnh đạo toàn cầu, nhà đổi mới và chuyên gia kỹ thuật khách quan sẽ đánh giá kỹ các ứng viên và đề cử mạnh nhất dựa trên các sáng kiến của họ giải quyết các thách thức cục bộ, khu vực hoặc toàn cầu trong mọi lĩnh vực kinh tế, thúc đẩy một thế giới bao trùm và tiến bộ hơn thông qua hợp tác và đổi mới.

Để tìm hiểu thêm về các hạng mục giải thưởng và quy trình đề cử và đệ trình dự án, vui lòng truy cập trang web chính thức tại https://www.DigitalProsperityAwards.com

Tải bản phát hành và bản ghi nhớ báo chí tại https://www.digitalprosperityawards.com/media/

Liên hệ báo chí: Yehia issa; Yehia.issa@fleishman.com; +971 55 778 3004