Tigermed Báo cáo Kết quả Giữa năm 2023

HÀNG CHÂU, Trung Quốc, 25 tháng 8 năm 2023 — Công ty TNHH Tư vấn Tigermed Hàng Châu (“Tigermed” hoặc “công ty”) (Mã cổ phiếu: 300347.SZ / 3347.HK), nhà cung cấp dịch vụ nghiên cứu lâm sàng hàng đầu trong suốt vòng đời của các sản phẩm dược phẩm sinh học và thiết bị y tế toàn cầu, đã công bố kết quả bán niên đầu tiên của năm 2023, kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2023 (“Thời kỳ Báo cáo”).

Thông cáo báo chí này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và tóm tắt và không nhằm mục đích cung cấp bất kỳ đại diện nào, toàn bộ hoặc một phần, về các vấn đề liên quan. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo kết quả bán niên năm 2023 và các thông báo liên quan được đăng tải trên trang web của Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến (www.szse.cn) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông (www.hkexnews.hk).

Tất cả các số liệu tài chính được tiết lộ trong thông cáo báo chí này được chuẩn bị dựa trên các Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS) ngoại trừ những trường hợp được ghi chú cụ thể. Kết quả bán niên năm 2023 của công ty chưa được kiểm toán.

Kết quả tài chính nửa đầu năm 2023

  • Tổng doanh thu đạt mức tăng trưởng 3,2% so với cùng kỳ (“YoY”) lên 3.710,9 triệu NDT trong Thời kỳ Báo cáo.
  • Lợi nhuận thuần điều chỉnh có thể quy cho cổ đông của Công ty(1) tăng 2,2% so với cùng kỳ lên 895,6 triệu NDT trong Thời kỳ Báo cáo(1).
  • Doanh thu phân khúc từ Giải pháp Thử nghiệm Lâm sàng giảm 3,2% so với cùng kỳ xuống còn 2.103,4 triệu NDT.
  • Doanh thu phân khúc từ Dịch vụ Lâm sàng liên quan và Phòng thí nghiệm đạt mức tăng trưởng 13% so với cùng kỳ và đạt 1.607,5 triệu NDT.
  • Về mặt địa lý, doanh thu của Trung Quốc tăng 24,2% so với cùng kỳ lên 2.087,4 triệu NDT. Doanh thu nước ngoài của công ty giảm 15,2% so với cùng kỳ xuống còn 1.623,5 triệu NDT trong Thời kỳ Báo cáo.

(1) Chỉ số phi IFRS. Điều chỉnh cho (i) chi phí bù trừ dựa trên cổ phiếu, (ii) lỗ/lãi tỷ giá hối đoái thuần, (iii) khấu hao tài sản vô hình phát sinh từ việc mua lại, và (iv) thay đổi giá trị hợp lý của tài sản tài chính tại FVTPL

Nổi bật trong kinh doanh:

Tigermed duy trì vị thế vững mạnh trong ngành CRO trong nửa đầu năm 2023 bằng cách cung cấp các dịch vụ nghiên cứu lâm sàng toàn diện và thúc đẩy đổi mới sinh học dược phẩm toàn cầu với chất lượng và cam kết cao. Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2023, Tigermed có 772 dự án nghiên cứu thuốc lâm sàng đang diễn ra, bao gồm hơn 40 thử nghiệm lâm sàng đang diễn ra tại Hoa Kỳ, 35 dự án thử nghiệm lâm sàng đang diễn ra trong khu vực EMEA (Châu Âu, Trung Đông, Châu Phi) và 31 dự án thử nghiệm lâm sàng đang diễn ra tại khu vực Đông Nam ÁMỹ Latinh.

Trong thời kỳ báo cáo, hoạt động các vấn đề quản lý (RA) của Tigermed đã có 940 kinh nghiệm dự án tích lũy, thêm 18 dự án IND FDA Mỹ mới và hỗ trợ 7 sản phẩm được đăng ký và phê duyệt tại Trung Quốc. Hơn nữa, đội ngũ thiết bị y tế của Tigermed đã phục vụ hơn 1.700 khách hàng toàn cầu với hơn 5.700 dự án đăng ký thiết bị y tế và IVD, cũng như hơn 700 kinh nghiệm thử nghiệm lâm sàng.

Tigermed đã đạt được tăng trưởng ấn tượng trong các dịch vụ dịch thuật y tế, giám sát dữ liệu an toàn thuốc và nghiên cứu thực tế trong nửa đầu năm 2023. Đáng chú ý, dịch vụ giám sát dữ liệu an toàn thuốc đã thêm 75 dự án mới ký kết và 59 khách hàng mới, cung cấp giải pháp giám sát an toàn cho cả các dự án trước NDA và hậu mãi ở cả Châu ÂuTrung Quốc. Dịch thuật y tế đã thêm 52 khách hàng mới đồng thời mở rộng sang thị trường Nhật Bản vào năm 2023. Kinh doanh Nghiên cứu Thực tế (RWS) đã đạt được nhiều hợp tác với các công ty dược phẩm toàn cầu.

Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2023, quản lý dữ liệu và phân tích thống kê đã có 296 khách hàng và 859 dự án đang diễn ra. Ngoài ra, Tigermed có 1.776 dự án quản lý địa điểm đang diễn ra và cung cấp dịch vụ cho 11 sản phẩm thuốc đổi mới cấp I được phê duyệt tại Trung Quốc trong nửa đầu năm 2023. Hơn nữa, Chương trình Địa điểm Thử nghiệm Lâm sàng Xuất sắc Tigermed (“E-Site”) đã có 204 địa điểm hợp tác cốt lõi và 61 địa điểm kênh xanh trên khắp Trung Quốc, hình thành mô hình hợp tác chiến lược đa dạng và cùng có lợi.

Dịch vụ phòng thí nghiệm của Tigermed đã đạt được tiến bộ lớn tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2023. Trung tâm Đánh giá An toàn Frontage Suzhou đã được Cục Quản lý Dược phẩm Quốc gia Trung Quốc cấp chứng nhận GLP (Thực hành Phòng thí nghiệm Tốt); trung tâm sản xuất thử nghiệm lâm sàng mới rộng hơn 8.000 mét vuông tại Suzhou đã chính thức đi vào hoạt động; và ACME Biopharma, một công ty con của Frontage, đã khánh thành trung tâm R&D Wuhan, cung cấp các dịch vụ R&D toàn diện từ tầm soát mục tiêu đến nghiên cứu dược lý tiền lâm sàng.

Trong thời kỳ báo cáo, các Giải pháp Thử nghiệm Lâm sàng Phi tập trung (DCTs) của Tigermed đã được sử dụng trong một số lĩnh vực điều trị, như ung thư, bệnh Alzheimer, đau nửa đầu, tiểu đường, COVID-19, v.v., tạo ra các chức năng bao gồm theo dõi từ xa, giám sát từ xa, thông báo từ xa, báo cáo bệnh nhân điện tử, v.v. Hơn nữa, công ty đã biên soạn Sổ tay Quy định Toàn cầu về DCT của Tigermed, trở thành tà