Số lượng cần trục tháp được nhà máy Zhangjiagang của Potain vận chuyển trong năm 2023 đã vượt mức cả năm 2022

ZHANGJIAGANG, Trung Quốc, 29 tháng 8 năm 2023 — Kể từ ngày 29 tháng 8 năm 2023, nhà máy Zhangjiagang của Potain, một công ty con của Manitowoc, đã vận chuyển nhiều cần trục tháp hơn so với cả năm 2022. Từ tháng 1 đến tháng 8, số lượng vận chuyển từ nhà máy tăng 44,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, nhà máy báo cáo mức tăng 66,6% theo năm về các giao dịch thiết bị trong quý 2, với các cần cẩu vượt quá 200 tấn mét chiếm hơn 71,2% những giao dịch đó.

Sự tăng mạnh về kinh doanh cần trục tháp từ cơ sở Zhangjiagang là minh chứng cho khả năng sản xuất mạnh mẽ và hiệu quả hoạt động đặc biệt của nhà máy.

Mở rộng Công suất để Đáp ứng Nhu cầu Thị trường

Khả năng vượt mục tiêu sản xuất năm 2023 của nhà máy Zhangjiagang được ghi nhận nhờ sự thấu hiểu và khả năng sản xuất ấn tượng của ban quản lý công ty. Để đáp ứng nhu cầu thị trường, nhà máy đã mở rộng phạm vi sản xuất và tăng cường hiệu quả. Trong suốt nỗ lực này, Potain không chỉ tối ưu hóa các quy trình sản xuất mà còn tích hợp thiết bị và công nghệ tiên tiến, nâng cao đáng kể năng suất.

Xuất sắc về Hoạt động Tăng cường Hiệu quả Nhà máy

Sự tăng mạnh về khối lượng sản xuất của nhà máy không chỉ được quy cho việc mở rộng công suất mà còn nhờ quản lý hoạt động cấp độ cao. Ban quản lý nhà máy đã áp dụng một loạt các thực tiễn tốt nhất, rút ra từ các nguyên tắc quản lý tinh gọn của công ty mẹ Manitowoc, để nâng cao cả hiệu quả và chất lượng sản phẩm. Bằng cách tinh chỉnh các hoạt động chuỗi cung ứng, nhà máy đảm bảo tính sẵn có của nguyên liệu thô và cắt giảm chi phí. Sự hợp tác chặt chẽ với dòng chảy thượng nguồn và hạ nguồn đã đồng bộ hóa phân bổ nguồn lực và lợi ích hai bên, rút ngắn thời gian ra thị trường và đảm bảo dịch vụ khách hàng nhanh chóng, hiệu quả hơn.

Các Chiến lược Đổi mới Thúc đẩy Nhà máy Zhangjiagang lên Phía trước Ngành

Đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường, sự thành công liên tục của nhà máy Zhangjiagang là minh chứng cho chiến lược đổi mới mạnh mẽ của nó. Nhà máy liên tục cập nhật thiết kế sản phẩm và quy trình, đảm bảo họ dẫn đầu xu hướng thị trường. Ngoài những tiến bộ này, có sự nhấn mạnh mạnh mẽ vào tính bền vững môi trường và tăng trưởng có trách nhiệm. Những nỗ lực kết hợp này không chỉ tăng cường lợi thế cạnh tranh của nhà máy mà còn thiết lập một tiêu chuẩn hướng tới tương lai cho toàn bộ ngành sản xuất.

Nhà máy Zhangjiagang của Potain: Sẵn sàng cho Thành công Tiếp tục

Nhìn về phía trước, nhà máy vẫn cam kết với phương châm “khách hàng đầu tiên”, nhấn mạnh các sản phẩm và dịch vụ cấp độ cao được tăng cường bởi các cải tiến công nghệ và quản lý liên tục. Với thành tích của mình, kỳ vọng cao rằng nhà máy Zhangjiagang của Potain sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ và bổ sung vào di sản nổi tiếng của mình.