OhioLINK chọn Ex Libris Alma và Primo làm nền tảng dịch vụ thư viện tiếp theo

Hệ thống điện toán đám mây dựa trên SaaS đã chứng minh được thành công với các hệ thống phức tạp liên kết và sẽ thực hiện tầm nhìn tập trung vào người dùng của OhioLINK

LONDON, 16 tháng 8, 2023 — OhioLINK, bang Ohio của Mỹ thông báo lựa chọn Alma của Ex Libris, một phần của ClarivateTM (NYSE: CLVT), là nền tảng dịch vụ thư viện chia sẻ tiếp theo của liên minh. Nền tảng mới dựa trên đám mây sẽ nâng cao trải nghiệm và dịch vụ cho người dùng thư viện, cải thiện hiệu quả cho các hoạt động hàng ngày, và tối ưu hóa hợp tác và chức năng liên minh. Quá trình triển khai cho 117 thư viện thành viên của OhioLINK dự kiến mất khoảng 2 năm.

Ngoài Alma, OhioLINK sẽ triển khai Primo VE và bộ sản phẩm liên quan bao gồm Leganto, Rapido và Library Mobile nhằm nâng cao dịch vụ cho người dùng, nhân viên thư viện và quản lý. Leganto sẽ tích hợp trọng tâm với hệ thống quản lý học tập trên trường.

“Đầu tư này tăng cường cơ sở hạ tầng công nghệ giáo dục đại học của bang Ohio,” ông Randy Gardner, Hiệu trưởng Sở Giáo dục Đại học Ohio cho biết. OhioLINK là thành viên của Tổ chức Công nghệ Ohio, một bộ phận của Sở Giáo dục Đại học Ohio.

“Hỗ trợ vai trò mở rộng của thư viện học thuật trong giáo dục sinh viên và đổi mới nghiên cứu trong lĩnh vực như sinh học, nông nghiệp, sản xuất tiên tiến là điều cần thiết.”