Nga hạn chế bán thuốc phá thai đến năm 2030

Chính phủ Nga đang thắt chặt các hạn chế về tiếp cận thuốc phá thai.

Bộ Y tế Nga đã công bố vào thứ Ba các giới hạn mới về phân phối và bán thuốc phá thai tại các nhà thuốc.

Các loại thuốc Misoprostol và mifepristone đang bị nhắm mục tiêu cụ thể với các hạn chế. Hai loại thuốc này hiện bị hạn chế bởi đăng ký lượng học chủ quan, theo bản dịch từ Moscow Times.

Các hạn chế sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 9 năm 2024 và kéo dài chính xác sáu năm.

Bộ trưởng Y tế Mikhail Murashko lần đầu tiên đề xuất thêm hai loại thuốc phá thai vào danh mục đăng ký vào tháng 7, nói rằng chúng gây ra cả rủi ro y tế và đạo đức cho phụ nữ Nga.

Nga hiện đang trải qua một sự thay đổi văn hóa trong thái độ của họ đối với phá thai. Trước đây khá tự do về vấn đề này, lãnh đạo và cộng đồng bảo thủ của đất nước đã nắm bắt thời cơ hiện tại để thúc đẩy các quy định chống phá thai.

Giáo hội Chính thống Nga – có mối quan hệ lịch sử quan trọng với chính trị của quốc gia – cũng kịch liệt phản đối phá thai trên cơ sở đạo đức Kitô giáo.

Theo các hạn chế mới, những người tìm kiếm loại thuốc này sẽ cần phải có đơn thuốc của bác sĩ trước khi mua.

Ngoài ra, nhà cung cấp dịch vụ y tế sẽ yêu cầu giấy phép đặc biệt để cung cấp thuốc phá thai cho bệnh nhân.

Nhà cung cấp cũng sẽ phải theo dõi và báo cáo việc phân phối các loại thuốc của họ.