Meeranda, Trí tuệ Nhân tạo giống Người, được chấp nhận vào Chương trình Đám mây dành cho Các công ty Khởi nghiệp của Google

TORONTO, 30 tháng 8 năm 2023Meeranda, một công ty cung cấp giải pháp Trí tuệ nhân tạo (AI) tư nhân, phục vụ cả Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa (SMB) và Tập đoàn Đa quốc gia Toàn cầu (MNC), hôm nay đã thông báo về việc được chấp nhận vào Chương trình Đám mây dành cho Startup của Google.

Chương trình Đám mây dành cho Startup của Google cung cấp cho Meeranda một loạt các cơ hội bao gồm đào tạo kỹ thuật, quyền truy cập vào các chuyên gia AI và tài nguyên nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.

Ngoài ra, thông qua các sự kiện và hội thảo độc quyền của chương trình, các startup có cơ hội xây dựng kết nối và tiếp cận một mạng lưới rộng lớn trong hệ sinh thái Đám mây dành cho Startup của Google, bao gồm các chuyên gia về chủ đề và các nhà đầu tư tiềm năng. Nền tảng này đóng vai trò là con đường dẫn đến các cơ hội tăng trưởng và mở rộng hoạt động kinh doanh của Meeranda.

“Một ngày nữa và một thành tựu nữa của Meeranda,” ông Raji Wahidy, đồng sáng lập và CEO của Meeranda nói. “Chúng tôi rất vui mừng khi được chấp nhận vào Chương trình Đám mây dành cho Startup của Google. Các nguồn lực và chuyên môn của chương trình chắc chắn sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng của chúng tôi nhanh hơn nữa và tăng cường khả năng tạo ra các kết nối có ý nghĩa và các tiến bộ công nghệ của chúng tôi.”

Việc Meeranda được chấp nhận vào Chương trình Đám mây dành cho Startup của Google sát sau thời điểm Meeranda được thông báo đã được tham gia vào Microsoft dành cho Startup, AWS Activate và Chương trình Startup OVHcloud.

Về Meeranda

Meeranda là một công ty cung cấp giải pháp Trí tuệ nhân tạo (AI) tư nhân, phục vụ các Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa (SMB) và Tập đoàn Đa quốc gia Toàn cầu (MNC). Meeranda nổi tiếng với AI giống con người của mình, nhằm mục đích cung cấp trải nghiệm khách hàng cá nhân hóa mới để chống lại sự thất vọng liên tục khi phải đối phó với chatbot và các giải pháp AI nửa vời. Mặc dù vẫn còn ở giai đoạn đầu, Meeranda đã có thỏa thuận ở sáu quốc gia và bảy ngành công nghiệp cho đến nay.

Theo dõi Meeranda

Website: https://meeranda.com
Bộ công cụ truyền thông: https://meeranda.com/media-kit
X: https://x.com/HelloMeeranda
Facebook: https://www.facebook.com/HelloMeeranda
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/HelloMeeranda
Instagram: https://instagram.com/HelloMeeranda
Threads: https://instagram.com/HelloMeeranda
YouTube: https://www.youtube.com/@meeranda
TikTok: https://www.tiktok.com/@meeranda_ai