JinMed (NASDAQ: ZJYL) Rings the Nasdaq Stock Market Closing Bell vào ngày 17 tháng 8

CHANGZHOU, Trung Quốc, ngày 18 tháng 8 năm 2023 — Công ty Cổ phần Y tế Quốc tế Jin (NASDAQ: ZJYL), nhà cung cấp thiết bị phục hồi chức năng hàng đầu thế giới, đã chủ trì lễ chuông khai mạc tại Sở giao dịch chứng khoán New York bởi Chủ tịch và CEO Vương Nhật Kỳ vào ngày 17 tháng 8, để kỷ niệm việc niêm yết chính thức của Công ty trên thị trường chứng khoán Nasdaq. JinMed đã được niêm yết công khai trên thị trường Nasdaq Capital kể từ ngày 28 tháng 3 năm 2023.

Kể từ khi thành lập vào năm 2006, JinMed luôn cam kết cung cấp các sản phẩm đỡ đầu, tiện lợi và an toàn hơn cho các nhóm xã hội dễ bị tổn thương. JinMed tập trung vào nghiên cứu và sản xuất thiết bị phục hồi chức năng cao cấp. Các sản phẩm của công ty bao gồm trợ đi, thiết bị y tế hỗ trợ hô hấp, thiết bị tắm thông minh nano, sản phẩm dòng Leyu cho người già và bệnh nhân, thiết bị thể dục cho người già và nhóm đặc biệt, và các sản phẩm cứu trợ thiên tai. Hiện tại, sản phẩm tắm nano của công ty đã được cấp bằng sáng chế và bốn bằng sáng chế hữu ích, nhận được nhiều nhận diện thị trường.

Dẫn dắt bởi những nguyên tắc “chăm sóc trong mỗi sản phẩm” và tích hợp “sự thoải mái và thiết kế, được hỗ trợ bởi nghiên cứu y học”, JinMed sẽ tiếp tục đặt đổi mới công nghệ là động lực chính thúc đẩy phát triển kinh doanh. Trên cơ sở có trung tâm nghiên cứu công nghệ kỹ thuật và trung tâm công nghệ công nghiệp cấp tỉnh, JinMed hợp tác chặt chẽ với các tổ chức và doanh nghiệp nghiên cứu phát triển hàng đầu thế giới trong lĩnh vực phục hồi chức năng, mở rộng thị phần thông qua phát triển sản phẩm liên tục. JinMed đang đạt được hiệu quả tăng trưởng cao cũng như thực hiện trách nhiệm xã hội của mình.