Geekvape bắt đầu con đường phát triển bền vững từ một điểm xuất phát cao

SHENZHEN, China, 21 tháng 8 năm 2023 – Vào ngày 15 tháng 8 năm 2023, Geekvape chính thức công bố việc trở thành thành viên của Liên minh Bền vững IFRS. Thông báo này được đưa ra sau khi trước đó Geekvape gia nhập Cộng đồng GRI (Sáng kiến Báo cáo Toàn cầu) vào ngày 29 tháng 6. Với những phát triển này, Geekvape hiện là thành viên của hai trong số những khuôn khổ công bố tính bền vững có uy tín nhất thế giới.

Geekvape bắt đầu con đường phát triển bền vững từ một điểm xuất phát cao: Vào ngày 15 tháng 8 năm 2023, Geekvape chính thức công bố việc trở thành thành viên của Liên minh Bền vững IFRS.
Geekvape bắt đầu con đường phát triển bền vững từ một điểm xuất phát cao: Vào ngày 15 tháng 8 năm 2023, Geekvape chính thức công bố việc trở thành thành viên của Liên minh Bền vững IFRS.

Liên minh Bền vững IFRS là một chương trình của Quỹ IFRS. Đây là một chương trình thành viên toàn cầu cho các tiêu chuẩn bền vững, báo cáo tích hợp và tư duy tích hợp. Quỹ IFRS là một tổ chức phi lợi nhuận vì lợi ích công cộng được thành lập để phát triển các tiêu chuẩn kế toán và công bố bền vững chất lượng cao, dễ hiểu, có thể thực thi và được chấp nhận trên toàn cầu. Quỹ IFRS sáp nhập với Hội đồng Tiêu chuẩn Công bố Khí hậu (CDSB) và Quỹ Báo cáo Giá trị (VRF) vào năm 2022. Vào tháng 6 năm 2023, ISSB thuộc Quỹ IFRS đã ban hành các tiêu chuẩn sơ khởi của mình – IFRS S1 và IFRS S2 – mở ra một kỷ nguyên mới về công bố liên quan đến tính bền vững và tạo ra một tiêu chuẩn cơ sở toàn cầu trong các thị trường vốn trên toàn thế giới.

GRI được thành lập vào năm 1997. Trụ sở chính của Ban Thư ký GRI đặt tại Amsterdam, Hà Lan, với một mạng lưới bảy văn phòng khu vực để hỗ trợ các tổ chức và các bên liên quan trên toàn thế giới. GRI giúp các doanh nghiệp và các tổ chức khác chịu trách nhiệm về các tác động của họ, bằng cách cung cấp cho họ ngôn ngữ chung toàn cầu để truyền đạt những tác động đó. Kể từ khi tiêu chuẩn báo cáo bền vững toàn cầu – Tiêu chuẩn GRI được GRI công bố vào năm 2016, Tiêu chuẩn GRI đã trở thành hướng dẫn công bố và tiết lộ bền vững được sử dụng nhiều nhất trên thế giới. Cuộc khảo sát Báo cáo Bền vững của KPMG đã điều tra các thực tiễn công bố của 250 công ty lớn nhất thế giới về doanh thu (G250), cũng như một nhóm lớn hơn của 100 doanh nghiệp hàng đầu trong tổng số 58 quốc gia (N100). Nghiên cứu cho thấy 78% G250 hiện áp dụng Tiêu chuẩn GRI cho báo cáo và 68% trong số 5.800 công ty N100 sử dụng GRI. Nhiều công ty được khảo sát ở tất cả các khu vực đã sử dụng Tiêu chuẩn GRI.

Đối với Geekvape, đây đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc thúc đẩy toàn diện sự phát triển bền vững và cam kết với khuôn khổ ESG. Bằng cách gia nhập Liên minh Bền vững IFRS và Cộng đồng GRI, Geekvape bắt đầu con đường phát triển bền vững của riêng mình từ một điểm xuất phát cao, dựa trên quan điểm toàn cầu. Vượt ra ngoài việc phù hợp với sứ mệnh và tầm nhìn của mình, động thái này nhấn mạnh sự cống hiến kiên định của ban lãnh đạo Geekvape đối với một tương lai bền vững. Chúng ta hãy mong đợi và chứng kiến ​​thêm nhiều cột mốc mới trên con đường phát triển bền vững của Geekvape.