FinVolution Group công bố chương trình mua lại cổ phiếu thứ ba trị giá tối đa 150 triệu đô la Mỹ

Thượng Hải, ngày 29 tháng 8 năm 2023 — Tập đoàn FinVolution (“FinVolution”, hoặc “Công ty”) (NYSE: FINV), một nền tảng công nghệ tài chính hàng đầu, hôm nay thông báo rằng hội đồng quản trị của Công ty (“Hội đồng”) đã phê duyệt một chương trình mua lại cổ phiếu mới (“Chương trình Mới”) có hiệu lực vào ngày 29 tháng 8 năm 2023, theo đó Công ty được chấp thuận mua lại cổ phiếu phổ thông loại A của chính mình dưới dạng chứng chỉ lưu ký Mỹ (“ADS”) với tổng giá trị lên tới 150 triệu USD cho đến ngày 29 tháng 8 năm 2025.

Ông Tiezheng Li, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Tập đoàn FinVolution, cho biết: “Chúng tôi cam kết mạnh mẽ nâng cao giá trị cổ đông. Kể từ khi khởi động chương trình mua lại cổ phiếu đầu tiên vào ngày 21 tháng 3 năm 2018 đến ngày 30 tháng 6 năm 2023, chúng tôi đã sử dụng khoảng 228,6 triệu USD để mua lại ADS của Công ty. Chúng tôi tin rằng hiện tại, môi trường kinh tế trong nước hỗn hợp kết hợp với tăng trưởng nhanh chóng của chúng tôi trên các thị trường quốc tế đang phát triển mạnh mẽ và bảng cân đối kế toán mạnh mẽ của chúng tôi mang lại cơ hội hấp dẫn để mang lại giá trị cho cổ đông. Chương trình này cũng phản ánh niềm tin của chúng tôi vào hoạt động kinh doanh và triển vọng của Công ty.”

“Hội đồng của chúng tôi đã phê duyệt Chương trình Mới dựa trên các chiến lược kinh doanh hiệu quả của Công ty và tiềm năng tăng trưởng xuất sắc,” ông Shaofeng Gu, Chủ tịch Hội đồng và Giám đốc Đổi mới của Công ty cho biết. “Chúng tôi tiếp tục coi FinVolution là một khoản đầu tư tuyệt vời, đặc biệt là ở mức định giá thị trường hiện tại của chúng tôi, và việc mua lại cổ phiếu phục vụ như một công cụ quản lý vốn hiệu quả trong môi trường hiện tại. Với vị thế thanh khoản mạnh mẽ và tính linh hoạt tài chính của chúng tôi, chúng tôi tin rằng chúng tôi đang ở vị thế tốt để tận dụng cơ hội mua này trong khi thực hiện chiến lược “Tập trung địa phương, tầm nhìn toàn cầu” của chúng tôi để mang lại tăng trưởng bền vững lâu dài cho tất cả các bên liên quan của chúng tôi.”

Thời điểm và số lượng cổ phiếu thực tế được mua lại sẽ do ban quản lý quyết định theo quyền quyết định của mình và sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm nhưng không giới hạn ở giá cổ phiếu, khối lượng giao dịch và điều kiện thị trường chung, cùng với chiến lược phân bổ vốn của Công ty để ưu tiên đầu tư nhằm phát triển kinh doanh trong dài hạn và các yếu tố khác, cũng như tuân thủ các quy tắc áp dụng của Quy tắc 10b5-1 và/hoặc Quy tắc 10b-18 theo Đạo luật Giao dịch Chứng khoán năm 1934 của Hoa Kỳ, với các sửa đổi. FinVolution dự định tài trợ cho các giao dịch mua lại từ số dư tiền mặt hiện có hoặc dòng tiền trong tương lai do hoạt động kinh doanh của mình mang lại.

Về Tập đoàn FinVolution

Tập đoàn FinVolution là một nền tảng công nghệ tài chính hàng đầu với thương hiệu mạnh mẽ ở Trung Quốc và các thị trường quốc tế, kết nối người vay thuộc thế hệ trẻ với các tổ chức tài chính. Được thành lập vào năm 2007, Công ty là người tiên phong trong ngành tài chính tiêu dùng trực tuyến của Trung Quốc và đã phát triển các công nghệ đổi mới và tích lũy kinh nghiệm sâu sắc trong các lĩnh vực cốt lõi như đánh giá rủi ro tín dụng, phát hiện gian lận, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo. Nền tảng của Công ty, được tăng cường bởi các công nghệ tiên tiến độc quyền, có quy trình giao dịch vay tự động hóa cao, cho phép trải nghiệm người dùng ưu việt. Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2023, Công ty đã có hơn 169,3 triệu người dùng đăng ký tích lũy ở Trung Quốc, IndonesiaPhilippines.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: http://ir.finvgroup.com.

Tuyên bố Miễn trừ Trách nhiệm

Bản tin này chứa các tuyên bố tiên đoán. Những tuyên bố này cấu thành các tuyên bố “tiên đoán” trong phạm vi Điều 21E của Đạo luật Giao dịch Chứng khoán năm 1934, với các sửa đổi, và như định nghĩa trong Đạo luật Cải cách Tranh chấp Chứng khoán Tư nhân Hoa Kỳ năm 1995. Những tuyên bố tiên đoán này có thể được xác định bằng các thuật ngữ như “sẽ”, “mong đợi”, “dự kiến”, “tương lai”, “có ý định”, “kế hoạch”, “tin tưởng”, “ước tính”, “mục tiêu”, “tự tin” và các tuyên bố tương tự. Những tuyên bố như vậy dựa trên các dự đoán hiện tại của ban quản lý và điều kiện thị trường và hoạt động hiện tại và liên quan đến các sự kiện có rủi ro, không chắc chắn và các yếu tố khác, tất cả đều khó dự đoán và nhiều yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Các rủi ro và không chắc chắn tiềm ẩn bao gồm, nhưng không giới hạn ở, sự không chắc chắn về khả năng Công ty thu hút và giữ chân người vay và nhà đầu tư trên sàn giao dịch của mình, khả năng tăng khối lượng khoản vay được tạo điều kiện thông qua sàn giao dịch của Công ty, khả năng giới thiệu các sản phẩm vay mới và nâng cấp nền tảng, khả năng cạnh tranh hiệu quả, luật pháp, quy định và chính sách chính phủ liên quan đến ngành tài chính tiêu dùng trực tuyến ở Trung Quốc, điều kiện kinh tế chung ở Trung Quốc, và khả năng Công ty đáp ứng các tiêu chuẩn cần thiết để duy trì việc niêm yết ADS trên Sở giao dịch chứng khoán New York, bao gồm khả năng khắc phục bất kỳ sự không tuân thủ nào với các tiêu chí duy trì niêm yết liên tục của NYSE. Thông tin bổ sung về những rủi ro, không chắc chắn hoặc các yếu tố này được bao gồm trong các tài liệu mà Công ty nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ. Tất cả thông tin được cung cấp trong bản tin này là tính đến ngày của bản tin này, và FinVolution kh