Cục Xổ số và Trò chơi của Ontario – SỐ TRÚNG THƯỞNG BUỔI TỐI – 11 tháng 8 năm 2023

TORONTO, Aug. 11, 2023

Thứ Sáu 11/08/2023

POKER LOTTO

Bài thắng: 2-H, Q-S, 7-C, 9-C, 3-C

Chú giải:

C = CLUB,

H = HEART,

S = SPADE,

D = DIAMOND

J = JACK,

Q = QUEEN,

K = KING,

A = ACE

MEGA DICE LOTTO

7, 26, 28, 31, 36 & 38 Bonus 4.

PICK-2: 3 6

PICK-3: 5 8 1

PICK-4: 6 5 2 5

ENCORE: 3434753

DAILY KENO
3, 9, 11, 15, 16, 18, 21, 27, 28, 32,
33, 37, 40, 42, 49, 53, 57, 58, 66, 69.

MidDay lottery winning numbers

PICK-2: 7 0

PICK-3: 5 0 2

PICK-4: 0 6 9 4

ENCORE: 8657729

DAILY KENO

5, 8, 17, 19, 20, 24, 30, 34, 36, 40,
41, 42, 43, 48, 51, 55, 56, 60, 64, 67.

WHEEL OF FORTUNE® LOTTO Results

THỂ LOẠI:

NHỮNG ĐIỀU CANADA

CHỢT

THÔNG

NGÔI NHÀ NGHỈ MÁT

RỪNG

HOCKEY

CHÈO THUYỀN

© 2023 Califon Productions, Inc. “Wheel of Fortune” is a registered trademark of Califon Productions, Inc. All rights reserved.

Nguồn OLG Winners

Hình ảnh nổi bật: Megapixl © Imdan