CN Energy Group. Inc. Công bố Kết quả Tài chính cho Nửa đầu Năm Tài chính 2023

LISHUI, Trung Quốc, 28 tháng 8 năm 2023 – CN Energy Group. Inc. (Nasdaq: CNEY) (“Công ty”), một doanh nghiệp công nghệ cao chuyên về đồng phát điện than hoạt tính gỗ chất lượng cao và năng lượng sạch, hôm nay đã nộp báo cáo tài chính chưa được kiểm toán cho sáu tháng kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2023. Công ty báo cáo doanh thu 22,67 triệu USD trong sáu tháng đầu của năm tài chính 2023, tăng 66,1% so với sáu tháng đầu của năm tài chính 2022. Sự tăng trưởng chủ yếu là do tăng khối lượng bán than hoạt tính trong nửa đầu năm tài chính 2023. Lỗ ròng của Công ty là 4,17 triệu USD, dẫn đến lỗ trên mỗi cổ phiếu 0,09 USD trong sáu tháng đầu năm tài chính 2023, so với thu nhập trên mỗi cổ phiếu 0,05 USD trong sáu tháng đầu năm tài chính 2022. Sự giảm sút chủ yếu là do chi phí nghiên cứu và phát triển tăng lên cùng các chi phí liên quan đến việc phát triển khách hàng mới. Chi phí nghiên cứu và phát triển của Công ty tăng 69,5% từ khoảng 0,34 triệu USD trong sáu tháng đầu năm tài chính 2022 lên khoảng 0,58 triệu USD trong sáu tháng đầu năm tài chính 2023. Đồng thời, tổng tài sản tăng 44,4% từ khoảng 94,94 triệu USD vào ngày 31 tháng 3 năm 2022 lên khoảng 137,17 triệu USD vào ngày 31 tháng 3 năm 2023.

Công ty đã mở rộng cơ sở khách hàng vượt ra ngoài các ngành công nghiệp dược phẩm và thực phẩm đến xử lý nước thải và xử lý khí trong các nhà máy điện chất thải rắn đô thị. Hai phân khúc khách hàng mới này dẫn đến tăng 3.772 tấn khối lượng bán trong kỳ sáu tháng kết thúc ngày 31 tháng 3, 2023, tương ứng với doanh thu bán hàng bổ sung khoảng 6,04 triệu USD.

Công ty đã đổi mới chiến lược tiếp thị bằng cách mở rộng kênh bán hàng sang các ngành phân khúc con đa dạng với 19 khách hàng, dự kiến sẽ tăng lên 22 khách hàng vào cuối năm tài chính 2023. Ngoài ra, Công ty mở rộng kinh doanh than hoạt tính với 10.323 tấn bán hàng cho khách hàng mới trong sáu tháng kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2023, với tổng doanh thu bán hàng khoảng 14,75 triệu USD.

Bình luận của Ban quản lý

Bà Xinyang Wang, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty, nói: “Việc điều chỉnh chiến lược tiếp thị của chúng tôi đã cho phép chúng tôi mở rộng các kênh bán hàng đồng thời phát triển thêm khách hàng và đa dạng hóa cơ sở khách hàng để giảm rủi ro kinh tế. Trong giai đoạn phát triển kinh doanh tiếp theo, chúng tôi dự định tiếp tục củng cố hoạt động tại các thị trường hiện hữu và tăng cường phát triển kinh doanh quốc tế của mình.”

Về CN Energy Group. Inc.

Với các công nghệ sinh học và vật lý hóa độc quyền được cấp bằng sáng chế, Công ty đã tiên phong và chuyên về sản xuất than hoạt tính tái chế chất lượng cao và năng lượng tái tạo từ các phế liệu rừng và nông nghiệp bị bỏ hoang, chuyển đổi các chất thải có hại thành sản phẩm có giá trị và mang lại những lợi ích đáng kể về tài chính, kinh tế, môi trường và sinh thái. Các sản phẩm và dịch vụ của Công ty đã được sử dụng rộng rãi bởi các nhà sản xuất thực phẩm và đồ uống, các nhà sản xuất công nghiệp và dược phẩm, cũng như các doanh nghiệp bảo vệ môi trường. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web của Công ty tại www.cneny.com

Tuyên bố hướng tới tương lai

Một số tuyên bố trong thông cáo này, ngoài các tuyên bố về sự kiện lịch sử, được đưa ra dựa trên các kỳ vọng hiện tại và dự đoán về các sự kiện trong tương lai cũng như xu hướng tài chính có thể ảnh hưởng đến điều kiện tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và nhu cầu tài chính của Công ty mà Công ty tin rằng chúng có thể hợp lý. Các nhà đầu tư có thể xác định các tuyên bố hướng tương lai này bằng các từ hoặc cụm từ như “có thể”, “sẽ”, “kỳ vọng”, “dự đoán”, “ước tính”, “dự định”, “kế hoạch”, “tin tưởng”, “tiềm năng”, “tiếp tục” hoặc các biểu thức tương tự khác. Công ty không có nghĩa vụ cập nhật các tuyên bố hướng tương lai để phản ánh các sự kiện hoặc hoàn cảnh xảy ra sau ngày ra thông cáo này, ngoại trừ trường hợp pháp luật yêu cầu. Mặc dù Công ty tin rằng các kỳ vọng được thể hiện trong các tuyên bố hướng tương lai này là hợp lý, Công ty không thể đảm bảo rằng các kỳ vọng đó sẽ chính xác, và Công ty cảnh báo các nhà đầu tư rằng kết quả thực tế có thể khác biệt đáng kể so với các kết quả dự kiến và khuyến khích các nhà đầu tư tham khảo các báo cáo của Công ty gửi lên SEC, bao gồm nhưng không giới hạn ở các đăng ký của Công ty và các tài liệu khác mà Công ty gửi lên SEC, trong đó nêu rõ một số rủi ro và không chắc chắn có thể ảnh hưởng đến kết quả và định hướng trong tương lai của Công ty.

Liên hệ quan hệ nhà đầu tư:

TraDigital IR
Kevin McGrath
+1-646-418-7002
kevin@tradigitalir.com