Cheetah Mobile Thông Báo Kết Quả Tài Chính Hợp Nhất Bán Niên Đầu Năm 2023 Chưa Kiểm Toán

BEIJING, 18 tháng 8, 2023 — Công ty Cheetah Mobile Inc. (NYSE: CMCM) (“Cheetah Mobile” hoặc “Công ty”) ngày hôm nay công bố kết quả tài chính hợp nhất chưa kiểm toán của nửa đầu năm 2023 kết thúc vào ngày 30 tháng 6, 2023.

Bình luận của Ban quản lý

Ông Sheng Fu, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Cheetah Mobile cho biết: “Trong nửa đầu năm 2023, doanh thu tổng của Cheetah Mobile là 337,4 triệu Nhân dân tệ Trung Quốc (46,5 triệu USD), phù hợp với hướng dẫn của chúng tôi. Mặc dù phải đối mặt với nhiều thách thức trong hoạt động, chúng tôi vẫn rất tự tin vào tiềm năng tăng trưởng của ngành kinh doanh thành viên và đăng ký. Trong giai đoạn này, chúng tôi đã ra mắt một số sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) mang lại hiệu quả tốt. Tiếp tục, chúng tôi cam kết tối ưu hóa cơ cấu doanh thu bằng cách tinh gọn các hoạt động không sinh lời một cách chiến lược. Đồng thời, chúng tôi dự kiến tăng cường đầu tư vào công nghệ và sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm hỗ trợ khách hàng và giúp họ phát triển trong thời đại AI mới. Chúng tôi cam kết vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại đồng thời nắm bắt cơ hội phía trước.”

Ông Thomas Ren, Giám đốc tài chính của Cheetah Mobile bình luận: “Trong nửa đầu năm 2023, chúng tôi tiếp tục thực hiện các biện pháp quản lý chi phí khôn ngoan dẫn đến giảm lỗ hoạt động không tính theo GAAP. Hơn nữa, tính đến ngày 30 tháng 6, 2023, chúng tôi duy trì vị thế tài chính vững mạnh với số dư tiền mặt là 2.071,1 triệu Nhân dân tệ Trung Quốc. Vị thế thanh khoản mạnh mẽ này có ý nghĩa chiến lược quan trọng khi cung cấp năng lực cần thiết cho chúng tôi đầu tư hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng dài hạn và phát triển bền vững. Thông qua quản lý chi phí khéo léo và bảo toàn nền tảng tiền mặt vững chắc, chúng tôi được trang bị tốt để nắm bắt cơ hội và phân bổ nguồn lực hiệu quả, đảm bảo tương lai tươi sáng cho công ty chúng tôi.”

Kết quả tài chính hợp nhất nửa đầu năm 2023

DOANH THU

Tổng doanh thu đạt 337,4 triệu Nhân dân tệ Trung Quốc (46,5 triệu USD) trong nửa đầu năm 2023, giảm 5,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh thu từ hoạt động kinh doanh trên mạng của Công ty giảm 14,5% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 235,6 triệu Nhân dân tệ Trung Quốc (32,5 triệu USD) trong nửa đầu năm 2023. Sự sụt giảm này là do việc thu hẹp chiến lược ngành kinh doanh quảng cáo của chúng tôi cộng với những khó khăn từ thị trường bên ngoài.

Doanh thu từ AI và các ngành khác đạt 101,7 triệu Nhân dân tệ Trung Quốc (14,0 triệu USD) trong nửa đầu năm 2023, tăng 24,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự tăng trưởng này chủ yếu do doanh thu từ dịch vụ quảng cáo và kinh doanh dịch vụ đám mây toàn cầu tăng trưởng.

CHI PHÍ THUẦN VÀ LỢI NHUẬN GỌI

Chi phí thuần giảm 8,0% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 113,3 triệu Nhân dân tệ Trung Quốc (15,6 triệu USD) trong nửa đầu năm 2023. Sự giảm này chủ yếu do chi phí thu hút lưu lượng và kênh phân phối liên quan đến ngành kinh doanh quảng cáo giảm đi. Chi phí thuần không tính theo GAAP giảm 7,9% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 113,1 triệu Nhân dân tệ Trung Quốc (15,6 triệu USD) trong nửa đầu năm 2023.

Lợi nhuận gọi giảm 4,2% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 224,0 triệu Nhân dân tệ Trung Quốc (30,9 triệu USD) trong nửa đầu năm 2023. Lợi nhuận gọi không tính theo GAAP giảm 4,2% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 224,3 triệu Nhân dân tệ Trung Quốc (30,9 triệu USD) trong nửa đầu năm 2023.

Tỷ suất lợi nhuận gọi đạt 66,4% trong nửa đầu năm 2023, so với 65,5% trong nửa đầu năm 2022. Tỷ suất lợi nhuận gọi không tính theo GAAP đạt 66,5% trong nửa đầu năm 2023, so với 65,6% trong nửa đầu năm 2022.

LỢI NHUẬN/(LỖI) TỪ HOẠT ĐỘNG VÀ CHI PHÍ

Tổng chi phí hoạt động giảm 7,8% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 331,9 triệu Nhân dân tệ Trung Quốc (45,8 triệu USD) trong nửa đầu năm 2023. Tổng chi phí hoạt động không tính theo GAAP giảm 11,9% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 314,0 triệu Nhân dân tệ Trung Quốc (43,3 triệu USD) trong nửa đầu năm 2023.

  • Chi phí nghiên cứu và phát triển giảm 2,3% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 92,9 triệu Nhân dân tệ Trung Quốc (12,8 triệu USD) trong nửa đầu năm 2023. Chi phí nghiên cứu và phát triển không tính theo GAAP giảm 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 92,0 triệu Nhân dân tệ Trung Quốc (12,7 triệu USD) trong nửa đầu năm 2023. Sự giảm này chủ yếu do nỗ lực liên tục cải thiện hiệu quả hoạt động của chúng tôi.
  • Chi phí bán hàng và tiếp thị giảm 23,2% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 130,8 triệu Nhân dân tệ Trung Quốc (18,0 triệu USD) trong nửa đầu năm 2023. Chi phí bán hàng và tiếp thị không tính theo GAAP giảm 23,0% so với cùng kỳ năm ngoái 130,4 triệu Nhân dân tệ Trung Quốc (18,0 triệu USD) trong nửa đầu năm 2023. Sự giảm này là kết quả của việc giảm chiến lược các hoạt động xúc tiến.
  • Chi phí quản lý và hành chính tăng 11,4% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 110,5 triệu Nhân dân tệ Trung Quốc (15,2 triệu USD) trong nửa đầu năm 2023. Sự tăng này là do bao gồm chi phí trả cổ tức dựa trên cổ phiếu phát sinh từ chương trình khuyến khích bằng cổ phiếu mới của chúng tôi năm 2023. Chi phí quản lý và hành chính không tính theo GAAP giảm 3,3% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 93,8 triệu Nhân dân tệ Trung Quốc (12,9 triệu USD) trong nửa đầu năm 2023. Sự giảm này chủ yếu do giảm m