CANACCORD GENUITY GROUP INC. CÔNG BỐ CHƯƠNG TRÌNH MUA LẠI CỔ PHIẾU RIÊNG BIỆT THEO LUỒNG GIAO DỊCH BÌNH THƯỜNG

TORONTO, Aug. 17, 2023 — Công ty Canaccord Genuity Group Inc. (TSX: CF) (công ty) mong muốn thông báo về việc nộp đơn mua lại thông thường của nhà phát hành (NCIB) để mua cổ phiếu thông thường của Công ty thông qua các cơ sở của TSX và trên các hệ thống giao dịch Canada thay thế theo yêu cầu của TSX. Công ty đã nộp đơn cho một lệnh mua lại thông thường để cung cấp sự lựa chọn mua tối đa 4.985.290 cổ phiếu thông thường của mình thông qua các cơ sở của TSX hoặc các hệ thống giao dịch Canada thay thế. Mục đích của việc mua cổ phiếu thông thường theo lệnh mua lại thông thường là để Công ty có thể mua cổ phiếu để hủy bỏ, và bất kỳ cổ phiếu nào được mua sẽ bị hủy bỏ. Cổ phiếu có thể được mua lại chiếm 5% cổ phiếu thông thường đang lưu hành của Công ty. Tính đến August 7, 2023, đã có 99.705.818 cổ phiếu thông thường của Công ty được phát hành và lưu hành. Kể từ ngày hiện tại, Công ty chưa mua bất kỳ cổ phiếu nào theo lệnh mua lại thông thường được TSX phê duyệt cho giai đoạn từ August 21, 2022 đến August 20, 2023.

Công ty cũng đã ký một kế hoạch xác định trước với một môi giới được chỉ định để cho phép mua lại cổ phiếu thông thường của mình theo lệnh mua lại thông thường này. Môi giới của Công ty có thể mua lại cổ phiếu thông thường theo kế hoạch vào bất kỳ ngày giao dịch nào trong lệnh mua lại thông thường, bao gồm cả trong thời gian cấm giao dịch bên trong của Công ty. Kế hoạch đã được TSX xem xét và sẽ kết thúc sớm hơn là việc chấm dứt kế hoạch bởi Công ty theo điều khoản của nó hoặc hết hạn của lệnh.

Các giao dịch theo lệnh mua lại thông thường nằm trong quyền quyết định của Công ty và dự kiến có thể bắt đầu vào August 21, 2023 và có thể tiếp tục trong một năm (đến August 20, 2024). Giá trị tối đa sẽ là giá thị trường của chứng khoán tại thời điểm mua. Theo ngoại lệ mua hàng tuần một lần, mua hàng ngày bị giới hạn ở 84.555 cổ phiếu thông thường của Côngty (chiếm 25% khối lượng giao dịch hàng ngày trung bình (ADTV) của cổ phiếu thông thường của Công ty trên TSX trong sáu tháng dương lịch từ February 2023 đến July 2023 là 338.223 cổ phiếu thông thường).

VỀ CANACCORD GENUITY GROUP INC.

Qua các công ty con chính của mình, Canaccord Genuity Group Inc. là một công ty dịch vụ tài chính độc lập, toàn diện, với hoạt động trong hai phân khúc chính của ngành chứng khoán: quản lý tài sản và thị trường vốn. Kể từ thành lập năm 1950, Công ty luôn được dẫn dắt bởi cam kết không lay chuyển trong việc xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng. Chúng tôi đạt được điều này bằng cách tạo ra giá trị cho khách hàng cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp của mình thông qua các giải pháp đầu tư toàn diện, dịch vụ môi giới và dịch vụ ngân hàng đầu tư. Công ty có văn phòng quản lý tài sản đặt tại Canada, Anh, Guernsey, Jersey, đảo Man và Australia. Bộ phận thị trường vốn quốc tế của Công ty hoạt động tại Bắc Mỹ, Anh và Châu Âu, Châu ÁAustralia.

Canaccord Genuity Group Inc. niêm yết công khai dưới mã CF trên TSX.

LƯU Ý VỀ CÁC TIN TỨC TIỀM ẨN

Bản tin này có thể chứa “thông tin tiềm ẩn” theo định nghĩa của luật chứng khoán liên quan (“tin tức tiềm ẩn”). Những tuyên bố này liên quan đến các sự kiện hoặc hiệu suất trong tương lai và phản ánh kỳ vọng, niềm tin, kế hoạch, ước tính, ý định và tuyên bố tương tự về các sự kiện, kết quả, tình huống, hiệu suất hoặc triển vọng trong tương lai mà không phải là sự thật lịch sử, bao gồm tình hình kinh doanh và kinh tế cũng như sự tăng trưởng, kết quả kinh doanh và cơ hội kinh doanh của Canaccord Genuity Group. Những tuyên bố tiềm ẩn phản ánh niềm tin hiện tại của ban lãnh đạo và dựa trên thông tin hiện có đối với ban lãnh đạo và có thể bao gồm bất kỳ kỳ vọng nào về thời gian hoặc lượng mua lại cổ phiếu thông thường trong tương lai theo lệnh mua lại thông thường. Tuy nhiên, do nhiều yếu tố không thể dự đoán trước, những tuyên bố này có thể khác với kết quả thực tế.