Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Thành ủy TP Cao Lãnh đã xây dựng mô hình “xuống phố, về làng” nhằm phát huy vai trò cán bộ, đảng viên (CB-ĐV) đi cơ sở, xuống địa bàn dân cư để “nghe dân nói, nói dân hiểu và làm dân tin”, hỗ trợ cơ sở về mặt chuyên môn, nghiệp vụ.

Tăng cường đi cơ sở

Khi thực hiện mô hình “xuống phố, về làng”, CB-ĐV xuống cơ sở nắm bắt tình hình triển khai nhiệm vụ chính trị ở địa phương, dự các cuộc họp của cấp ủy, chính quyền cơ sở; dự sinh hoạt chi bộ khóm, ấp, thông tin những chủ trương và kịp thời chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn thuộc thẩm quyền. Ngoài ra, họ còn tham dự sinh hoạt ở các hội quán nông dân và nắm tình hình hoạt động của các HTX để tìm cách tháo gỡ khó khăn.

Ông Phan Văn Thương, Bí thư Thành ủy TP Cao Lãnh, cho rằng CB-ĐV tăng cường đi cơ sở giúp rèn luyện kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, nhất là người trẻ, bám sát cơ sở, nắm bắt tình hình gắn với thực hiện Chỉ thị 05, qua đó tạo sự kết nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. Đối với CB-ĐV cấp TP, đi cơ sở là để hỗ trợ về mặt chuyên môn, nghiệp vụ, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc thuộc thẩm quyền đối với các xã, phường; đồng thời ghi nhận và báo cáo những khó khăn cho người đứng đầu đơn vị biết để có giải pháp kịp thời.

Cán bộ, đảng viên ở TP Cao Lãnh cùng người dân dọn dẹp vệ sinh môi trường

Từ năm 2019 đến nay, các cơ quan, đơn vị của TP Cao Lãnh đã phân công hơn 1.500 lượt CB-ĐV xuống địa bàn dân cư.

Ông Phan Văn Thương đánh giá: “Nhìn chung, việc thực hiện mô hình này là sự quyết tâm thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ TP đến xã, phường. Qua thực hiện, nhận thức của người đứng đầu, CB-ĐV có chuyển biến tích cực, đồng thuận và thể hiện tinh thần, trách nhiệm, chấp hành nghiêm túc chủ trương”.

Gần dân

CB-ĐV đi cơ sở hỗ trợ về chuyên môn mỗi tuần một lần, xoay vòng 15 xã, phường và 69 khóm, ấp trên địa bàn TP Cao Lãnh. CB-ĐV chủ động liên hệ cấp ủy, chính quyền thống nhất thời gian, địa điểm đi cơ sở để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc chứ không nhất thiết phải chờ xã, phường đề nghị mới xem xét giải quyết.

Ông Lê Nhựt Trường – Bí thư Đảng ủy xã Tân Thuận Ðông, TP Cao Lãnh – cho biết: “CB-ĐV về cơ sở hỗ trợ thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, soạn thảo văn bản; hướng dẫn thực hiện các văn bản luật; công tác quản lý quy hoạch, trật tự đô thị, xây dựng; công tác kiểm tra, giám sát, hòa giải, giải quyết đơn thư khiếu nại…”.

Ngoài việc xuống cơ sở hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, CB-ĐV còn cùng người dân làm vệ sinh môi trường tại các tuyến đường ở xã nông thôn mới; vận động bà con tham gia thực hiện chủ trương của Đảng, nhà nước. Ông Trần Ngọc Oai – ngụ xã Hòa An, TP Cao Lãnh – nhận xét: “Tôi thấy CB-ĐV về cơ sở rất gần gũi và cùng bà con dọn dẹp vệ sinh môi trường. Thấy vậy, người dân có động lực nên tích cực tham gia cùng chính quyền”.

CB-ĐV “xuống phố, về làng” làm công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước bằng nhiều hình thức đa đạng, phong phú. Trong đó, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện các chương trình hành động của Tỉnh ủy Đồng Tháp; thực hiện nếp sống văn minh đô thị, phát triển du lịch, vệ sinh môi trường, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới.

Ông Mai Văn Nhơn, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TP Cao Lãnh, cho biết: “CB-ĐV thường xuyên đi cơ sở hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách; kịp thời nhắc nhở, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ chính trị nhằm hạn chế tình trạng chậm trễ, sai sót hoặc thực hiện chưa đúng quy định. CB-ĐV còn tăng cường trách nhiệm giám sát và kiểm tra trong việc phối hợp thực thi nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị”. 

Mô hình “xuống phố, về làng” thể hiện rõ nét sự đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận của hệ thống chính trị ở TP Cao Lãnh. Qua đó, CB-ĐV gần dân, sát cơ sở, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc trong nhân dân thuộc thẩm quyền.


Bài và ảnh: NHA MÂN