Baozun Công bố Kết quả Tài chính Chưa được Kiểm toán Quý 2 Năm 2023

Thượng Hải, 28 tháng 8 năm 2023 — Công ty Cổ phần Baozun (Nasdaq: BZUN và HKEX: 9991) (“Baozun”, “Công ty” hoặc “Tập đoàn”), một nhà cung cấp giải pháp thương mại điện tử hàng đầu và là người kích hoạt thương mại điện tử kỹ thuật số tại Trung Quốc, hôm nay công bố kết quả tài chính chưa được kiểm toán cho quý 2 kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2023.

Ông Vincent Qiu, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Baozun, cho biết: “Tôi rất vui mừng chia sẻ về quan hệ đối tác gần đây của chúng tôi với Authentic Brands Group (“Authentic”), một công ty quản lý thương hiệu hàng đầu thế giới sở hữu một danh mục lớn gồm hơn 50 thương hiệu, bao gồm nhiều thương hiệu lối sống và giải trí biểu tượng và nổi tiếng thế giới. Đây là một cột mốc quan trọng trong quá trình chuyển đổi của chúng tôi, nơi cả ba đường kinh doanh sẽ hợp tác cùng nhau để cung cấp một loạt các dịch vụ đặc biệt cho các công ty thương hiệu hàng đầu toàn cầu tại Trung Quốc và các thị trường châu Á khác.”

“Trong khi môi trường vĩ mô vẫn đầy thách thức, mỗi đường kinh doanh của chúng tôi đều đang có tiến triển. Baozun E-Commerce (“BEC”) tiếp tục được hưởng lợi từ việc tối ưu hóa kinh doanh và đang chuyển sang đường cong tăng trưởng thứ hai. Baozun Brand Management (“BBM”) đã thiết lập nền tảng mới cho Gap Thượng Hải và đang tăng tốc chiến lược Trung Quốc-cho-Trung Quốc của mình. Baozun International (“BZI”) tiếp tục thiết lập cơ sở hạ tầng trên khắp châu Á, tập trung vào việc cung cấp phạm vi đa kênh tối đa cho đối tác thương hiệu của chúng tôi. Với lộ trình chuyển đổi đã được xác định, chúng tôi thấy con đường sáng sủa cho Tập đoàn.” Ông Qiu kết luận.

Ông Arthur Yu, Giám đốc Tài chính của Baozun và Chủ tịch của BEC, bình luận: “Trong quý 2 năm 2023, BEC một lần nữa đạt được lợi nhuận và dòng tiền tốt hơn so với cùng kỳ năm ngoái, được hưởng lợi từ những nỗ lực nhất quán của chúng tôi trong việc nâng cao giá trị và giảm chi phí. Chúng tôi đang bắt đầu hành trình chuyển đổi trong kinh doanh thương mại điện tử để căn chỉnh lại con người, nguồn lực và quy trình kinh doanh của chúng tôi để thích ứng với sự thay đổi của động lực thị trường. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng khi quá trình chuyển đổi này được thực hiện thành công, kinh doanh thương mại điện tử của chúng tôi sẽ được định vị tốt hơn để thúc đẩy tăng trưởng bền vững và đạt được thành công lớn hơn nữa trên thị trường.”

Những điểm nổi bật về tài chính quý 2 năm 2023

  • Tổng doanh thu ròng đạt 2.320,2 triệu NDT (320,0 triệu USD[1]), tăng 9,3% so với 2.122,0 triệu NDT cùng kỳ năm ngoái.
  • Lỗ từ hoạt động kinh doanh đạt 36,4 triệu NDT (5,0 triệu USD), so với 23,4 triệu NDT cùng kỳ năm ngoái. Tỷ suất lợi nhuận hoạt động âm 1,6%, so với âm 1,1% cùng kỳ năm 2022.
  • Thu nhập hoạt động không GAAP[2] đạt 0,7 triệu NDT (0,1 triệu USD), so với 47,3 triệu NDT cùng kỳ năm ngoái. Tỷ suất lợi nhuận hoạt động không GAAP đạt 0,03%, so với 2,2% cùng kỳ năm 2022.
  • Lợi nhuận hoạt động điều chỉnh của Thương mại điện tử[3] đạt 60,8 triệu NDT (8,4 triệu USD), tăng 13,5 triệu NDT so với 47,3 triệu NDT cùng kỳ năm ngoái.
  • Lỗ hoạt động điều chỉnh của Quản lý thương hiệu[3] đạt 60,1 triệu NDT (8,3 triệu USD).
  • Lỗ ròng phân bổ cho cổ đông phổ thông của Baozun đạt 20,0 triệu NDT (2,8 triệu USD), so với 77,8 triệu NDT cùng kỳ năm 2022.
  • Lỗ ròng không GAAP phân bổ cho cổ đông phổ thông của Baozun[4] đạt 4,4 triệu NDT (0,6 triệu USD), so với thu nhập ròng không GAAP phân bổ cho cổ đông phổ thông của Baozun 1,3 triệu NDT cùng kỳ năm 2022.
  • Lỗ cơ bản và lỗ suy giảm trên mỗi Chứng chỉ lưu ký Mỹ (“ADS[5]”) phân bổ cho cổ đông phổ thông của Baozun đều đạt 0,34 NDT (0,05 USD), so với cả hai 1,26 NDT cùng kỳ năm 2022.
  • Lỗ cơ bản và lỗ suy giảm không GAAP trên mỗi ADS[6] phân bổ cho cổ đông phổ thông của Baozun đều đạt 0,07 NDT (0,01 USD), so với cả hai lợi nhuận cơ bản và lợi nhuận suy giảm không GAAP trên mỗi ADS phân bổ cho cổ đông phổ thông của Baozun đều đạt 0,02 NDT cùng kỳ năm 2022.
  • Tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt, tiền gửi có kỳ hạn và đầu tư ngắn hạn tổng cộng đạt 3.212,5 triệu NDT (443,0 triệu USD), tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2023, so với 2.901,6 triệu NDT vào ngày 31 tháng 3 năm 2023.

Các bản cân đối GAAP sang các biện pháp không GAAP được trình bày ở trên được bao gồm ở cuối thông báo kết quả này.

Lợi nhuận/lỗ hoạt động điều chỉnh được bao gồm trong dữ liệu Phân khúc của Thông tin bổ sung.

Những điểm nổi bật về hoạt động kinh doanh

Baozun Thương mại điện tử, hay “BEC”

BEC bao gồm các hoạt động thương mại điện tử của chúng tôi tại Trung Quốc, chẳng hạn như vận hành cửa hàng của các thương hiệu, dịch vụ khách hàng và các dịch vụ gia tăng giá trị trong logistics và quản lý chuỗi cung ứng, CNTT và tiếp thị kỹ thuật số.