Bảo vệ Veritas Alta (TM) SaaS hoàn thành Đánh giá IRAP ở mức BẢO VỆ

Các cơ quan chính phủ Úc có thể sử dụng giải pháp bảo vệ dữ liệu đa lớp để sao lưu ứng dụng SaaS của họ như Microsoft M365, bảo vệ dữ liệu quan trọng và nhạy cảm trên đám mây trong môi trường đe dọa ngày càng phức tạp.

SYDNEY, Aug. 17, 2023 — Veritas Technologies, nhà lãnh đạo trong quản lý dữ liệu đa đám mây an toàn, hôm nay thông báo rằng nền tảng Veritas AltaTM SaaS Protection đã hoàn tất thành công chương trình đánh giá bởi các chuyên gia đã đăng ký (IRAP) ở mức thông tin được bảo vệ, thực hiện theo Khuôn khổ Đánh giá và Ủy quyền An ninh Mây của Trung tâm An ninh Mạng Úc (ACSC). Nền tảng sẽ tăng cường khả năng phục hồi sau sự cố bằng cách cung cấp bảo vệ và quản lý dữ liệu toàn diện trên phạm vi doanh nghiệp để hỗ trợ các tổ chức sử dụng giải pháp Dịch vụ theo yêu cầu (SaaS) như Microsoft 365, Google Workspace, Salesforce, Slack và Box.

Khi mô hình làm việc hiện đại ngày càng phổ biến cùng với sự phát triển của SaaS, Veritas nhận thấy nhu cầu tích hợp suôn sẻ với các ứng dụng kinh doanh SaaS hàng đầu để đảm bảo bảo vệ dữ liệu toàn diện và linh hoạt – từ một giao diện duy nhất. Đối tác mới nhất với Microsoft để tăng cường khả năng phục hồi sau sự cố cho Microsoft 365 Backup minh họa cam kết của Veritas trong việc cung cấp giải pháp quản lý và bảo vệ dữ liệu toàn diện và hiệu quả chi phí cho các cơ quan chính phủ Úc trong môi trường đe dọa ngày càng phức tạp.

Pete Murray, giám đốc điều hành khu vực ANZ của Veritas, nói: “Sự hiểu lầm phổ biến về mô hình trách nhiệm đám mây có nghĩa nhiều tổ chức chưa tính đến nhu cầu bảo vệ dữ liệu bởi bên thứ ba. Tuy nhiên, vì hầu hết nhà cung cấp dịch vụ đám mây đang hoạt động theo mô hình trách nhiệm chung, điều này thực sự có nghĩa tổ chức phải tự bảo vệ và bảo mật dữ liệu đám mây của mình.”

Murray bổ sung: “Nền tảng Veritas AltaTM SaaS Protection được thiết kế để hỗ trợ những mô hình SaaS này với khả năng mở rộng hoặc thu hẹp quy mô linh hoạt, đồng thời đảm bảo đơn giản và hiệu quả trong quá trình triển khai, tuân thủ và phục hồi. Quan trọng hơn, nó cung cấp an ninh dữ liệu đám mây và đảm bảo người dùng rằng dữ liệu quan trọng có thể phục hồi với RPO và RTO gần bằng không, trong trường hợp xấu nhất xảy ra tấn công mạng. Với việc đánh giá IRAP, các tổ chức Úc, bao gồm cơ quan chính phủ, có thể sử dụng nền tảng Veritas AltaTM SaaS Protection để quản lý, bảo vệ và phục hồi dữ liệu quan trọng thành công trong bất kỳ tình huống nào.”

Việc đánh giá IRAP diễn ra như một cột mốc mới nhất cho Veritas và danh mục giải pháp quản lý dữ liệu đa đám mây an toàn của hãng tại Úc.

Về IRAP

IRAP cung cấp khuôn khổ an ninh để đảm bảo các thực thể có thể truy cập dịch vụ đánh giá an ninh chất lượng cao và đánh giá việc triển khai, tính thích hợp và hiệu quả của các biện pháp kiểm soát an ninh hệ thống. Là một đánh giá độc lập thực hiện sử dụng Hướng dẫn An ninh Thông tin Chính phủ Úc (ISM), IRAP được sử dụng bởi các bộ phận chính phủ hoặc các bên có yêu cầu an ninh tương tự để thực hiện đánh giá rủi ro và ủy quyền riêng để đảm bảo hệ thống phù hợp cho việc lưu trữ, xử lý và trao đổi thông tin nhạy cảm hoặc mật.

Về Veritas

Veritas Technologies là nhà lãnh đạo trong quản lý dữ liệu đa đám mây an toàn. Hơn 80.000 khách hàng – bao gồm 95% các công ty trong danh sách Fortune 100 – dựa vào Veritas để đảm bảo bảo vệ, khả năng phục hồi và tuân thủ dữ liệu. Veritas nổi tiếng về độ tin cậy quy mô lớn, mang lại sự phục hồi cần thiết cho khách hàng trước những rủi ro do tấn công mạng như ransomware gây ra. Không nhà cung cấp nào khác có thể so sánh với khả năng thực thi của Veritas, với hỗ trợ cho hơn 800 nguồn dữ liệu, hơn 100 hệ điều hành và hơn 1.400 mục tiêu lưu trữ thông qua cách tiếp cận thống nhất. Được cung cấp bởi Công nghệ Quy mô Đám mây, Veritas hiện thực hóa chiến lược Quản lý Dữ liệu Tự động giảm thiểu gánh nặng hoạt động trong khi mang lại giá trị lớn hơn. Tìm hiểu thêm tại veritas.com. Theo dõi chúng tôi trên Twitter tại @veritastechllc.

Veritas và Biểu tượng Veritas là nhãn hiệu thương mại hoặc đã đăng ký của Veritas Technologies LLC hoặc công ty con tại Mỹ và các quốc gia khác. Các tên khác có thể là nhãn hiệu của chủ sở hữu tương ứng.