Báo cáo kết quả tài chính quý 2 năm 2023 chưa kiểm toán của Vipshop

Hội nghị họp báo sẽ diễn ra lúc 7:30 sáng giờ miền Đông Hoa Kỳ vào ngày 18 tháng 8 năm 2023

QUẢNG CHÂU, Trung Quốc, 18 tháng 8 năm 2023 — Vipshop Holdings Limited (NYSE: VIPS), một nhà bán lẻ trực tuyến giảm giá hàng đầu cho các thương hiệu ở Trung Quốc (“Vipshop” hoặc “Công ty”) hôm nay công bố kết quả tài chính chưa kiểm toán cho quý kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2023.

Những điểm nổi bật của Quý II năm 2023

  • Doanh thu thuần tổng cộng trong quý II năm 2023 tăng 13,6% so với cùng kỳ năm ngoái lên 27,9 tỷ Nhân dân tệ (3,8 tỷ USD) so với 24,5 tỷ Nhân dân tệ trong cùng kỳ năm trước.
  • GMV[1] trong quý II năm 2023 tăng 24,5% so với cùng kỳ năm ngoái lên 50,6 tỷ Nhân dân tệ so với 40,6 tỷ Nhân dân tệ trong cùng kỳ năm trước.
  • Lợi nhuận gộp trong quý II năm 2023 tăng 23,4% so với cùng kỳ năm ngoái lên 6,2 tỷ Nhân dân tệ (855,3 triệu USD) so với 5,0 tỷ Nhân dân tệ trong cùng kỳ năm trước.
  • Lợi nhuận thuần phần cổ đông Vipshop trong quý II năm 2023 tăng 63,5% so với cùng kỳ năm ngoái lên khoảng 2,1 tỷ Nhân dân tệ (289,3 triệu USD) so với 1,3 tỷ Nhân dân tệ trong cùng kỳ năm trước.
  • Lợi nhuận ròng không theo GAAP phần cổ đông Vipshop[2] trong quý II năm 2023 tăng 50,8% so với cùng kỳ năm ngoái lên khoảng 2,4 tỷ Nhân dân tệ (331,2 triệu USD) so với 1,6 tỷ Nhân dân tệ trong cùng kỳ năm trước.
  • Số lượng khách hàng hoạt động[3] trong quý II năm 2023 tăng 9,6% so với cùng kỳ năm ngoái lên 45,7 triệu so với 41,7 triệu trong cùng kỳ năm trước.
  • Tổng số đơn hàng[4] trong quý II năm 2023 tăng 14,7% so với cùng kỳ năm ngoái lên 213,8 triệu so với 186,3 triệu trong cùng kỳ năm trước.

Ông Eric Shen, Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành của Vipshop, cho biết: “Chúng tôi đạt được kết quả kinh doanh mạnh mẽ trong quý II nhờ chiến lược kinh doanh được thực hiện tốt. Trong quý, nhóm của chúng tôi đã có thể đảm bảo nguồn cung chất lượng tốt hơn từ các thương hiệu chủ lực, thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ trên diện rộng ở các ngành hàng liên quan đến thời trang. Khách hàng cũng thể hiện sự ưa thích mạnh mẽ hơn đối với chúng tôi khi họ liên tục tìm kiếm giá trị cho đồng tiền, dẫn dắt bởi đà tăng trưởng mạnh mẽ trong các thành viên siêu VIP của chúng tôi. Với sứ mệnh rõ ràng về bán lẻ giảm giá, chúng tôi đang ở vị thế tốt để chiếm lĩnh cơ hội mở rộng thị phần trong lòng người tiêu dùng, khiến Vipshop trở thành nền tảng mua sắm trực tuyến đầu tiên cho thời trang. Với mục tiêu đó, chúng tôi đang xây dựng năng lực để cung cấp một danh mục sản phẩm phong phú và đa dạng, cùng dịch vụ khách hàng và trải nghiệm đáng tin cậy. Chúng tôi tin rằng mô hình kinh doanh độc đáo của mình sẽ hỗ trợ cho sự tăng trưởng lâu dài.”

Ông Mark Wang, Giám đốc Tài chính của Vipshop, bổ sung: “Trong quý II, chúng tôi đạt được tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ cùng lợi nhuận vượt kỳ vọng. Sự cam kết vào việc thực thi kỷ luật hàng ngày giúp thúc đẩy tăng trưởng chất lượng và hiệu quả cao hơn, dẫn đến mở rộng biên lợi nhuận trên diện rộng. Hơn nữa, chúng tôi tiếp tục giải phóng giá trị cho cổ đông thông qua chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 1 tỷ USD hiện hành, với 348,5 triệu USD cổ phiếu ADS đã được mua lại trong quý. Nhìn về phía trước, chúng tôi tin tưởng sẽ duy trì tăng trưởng chất lượng và lành mạnh cả về doanh thu lẫn lợi nhuận.”