3Z và biotx.ai Hợp tác để Thúc đẩy Phát triển Thuốc ADHD bằng Phân tích AI

REYKJAVIK, IcelandBERLIN, 18 tháng 8, 2023 — Công ty phát hiện thuốc có trụ sở tại Reykjavik 3Z và công ty AI causal có trụ sở tại Đức/Mỹ biotx.ai đã liên minh trong một quan hệ đối tác chiến lược nhằm cách mạng hóa việc phát triển thuốc ADHD. Bằng cách khai thác kỹ thuật mô hình hóa AI tiên tiến, sự hợp tác tìm cách lấp đầy khoảng cách giữa các nghiên cứu động vật và thử nghiệm lâm sàng con người, cho phép dịch chuyển hiệu quả và chính xác hơn các phương pháp điều trị đầy hứa hẹn.

3Z nắm giữ chuyên môn trong việc phát triển các mô hình sinh học trung ương của rối loạn, đã thành công xác định các phương pháp điều trị tiềm năng cho ADHD thông qua nền tảng sàng lọc cá mập di truyền của mình. Những chất dẫn dắt ban đầu được phát hiện trong cá mập di truyền đã trải qua kiểm tra nghiêm ngặt trong các mô hình động vật có vú để xác nhận và mở rộng tiềm năng điều trị của chúng. Đáng chú ý, những phương pháp điều trị ADHD mới này không phải là chất kích thích, mang lại lựa chọn hứa hẹn với ít tác dụng phụ so với các phương pháp điều trị hiện tại và đáp ứng nhu cầu của những người không đáp ứng.

Quan hệ đối tác giữa 3Z và biotx.ai nhằm thiết lập một cầu nối vững chắc từ các nghiên cứu khám phá động vật đến thử nghiệm lâm sàng trên người. Bằng cách sử dụng mô hình hóa AI dựa trên di truyền học con người toàn diện, ảnh hưởng của các mục tiêu dẫn dắt đến ADHD sẽ được khám phá kỹ lưỡng. Nghiên cứu này sẽ cung cấp những hiểu biết về tác động của chúng đối với rối loạn, dự đoán các tác động tiềm tàng đối với các bệnh hoặc rối loạn khác, và đánh giá các thay đổi chuyển hóa. Các phép đo thực tế trên cá mập sẽ được so sánh để xác nhận dự đoán, cuối cùng mô phỏng một thử nghiệm lâm sàng giai đoạn II.

Kết quả của nghiên cứu AI mang tính đột phá này sẽ cung cấp giá trị dự đoán cho thành công hoặc thất bại của thử nghiệm, hiệu quả loại bỏ rủi ro cho hợp chất dẫn đầu khi bước vào thử nghiệm lâm sàng thực tế. Bằng cách sử dụng mô hình hóa AI, quan hệ đối tác hướng tới việc đẩy nhanh quá trình phát triển thuốc và cải thiện hiệu quả dịch chuyển các phát hiện từ mô hình động vật sang thử nghiệm trên người.