Vượt kế hoạch lợi nhuận 2019, PNJ đề xuất phát hành 2,55 triệu cổ phiếu ESOP

Ảnh: Vietnambiz.

Mới đây, CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) vừa công bố một số thông tin liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020.

Công ty chia sẻ, trong năm 2019, ngành bán lẻ bị chững lại khi đối mặt với những thách thức không nhỏ từ điều kiện thị trường khi nền kinh tế Việt Nam chịu sự ảnh hưởng của các sự kiện địa chính trị bất lợi từ thế giới. Bên cạnh đó, thị trường ngành trang sức hứng chịu nhiều biến động không thuận lợi từ giá vàng do chiến tranh thương mại Mỹ-Trung.

Tuy vậy, PNJ vẫn đưa vào vận hành thành công hệ thống Quản lý Nguồn lực Doanh nghiệp ERP-SAP.

Về mặt kinh doanh năm 2019, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 17 ngàn tỷ đồng, tăng trưởng 16,7% so với cùng kỳ năm trước. Còn lợi nhuận sau thuế đạt gần 1,194 ngàn tỷ đồng, tăng trưởng 24,4% so với cùng kỳ. Xét theo kế hoạch năm 2019, PNJ vượt mục tiêu lợi nhuận khoảng 1,03%, nhưng lại không đạt mục tiêu về doanh thu.

Cuối năm 2019, PNJ có tổng cộng 346 cửa hàng tại 52/63 tỉnh, thành phố.

Nguồn: PNJ

Năm 2020, PNJ đặt kế hoạch doanh thu hơn 19 ngàn tỷ USD, tăng 12% so với thực hiện năm 2019, còn lợi nhuận ròng đạt hơn 1.349 tỷ đồng, tăng 13% so với thực hiện năm 2019.

Nguồn: PNJ

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019, PNJ đề xuất kế hoạch trả cổ tức tỷ lệ 18% và sẽ trình để thông qua tại đại hội đồng cổ đông sắp tới. Trong đó, PNJ đã tạm ứng cổ tức đợt 1 là 8% bằng tiền mặt.

Nguồn: PNJ

Nhờ lợi nhuận năm 2019 vượt 1,03% so với kế hoạch, ban lãnh đạo PNJ đề xuất phát hành 2,55 triệu cổ phiếu ESOP (1,03% lượng cổ phần lưu hành) cho cán bộ nhân viên Tập đoàn với giá 20.000 đồng/cp. Sau khi phát hành, PNJ có thể thu về khoảng 51 tỷ đồng.

Ngoài ra, PNJ đề xuất phát hành hơn 22,5 triệu cp cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10:1 (sở hữu 10 cp được nhận 1 cp mới) với mục tiêu tăng vốn điều lệ. Nguồn vốn phát hành sẽ lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2019, theo BCTC của công ty mẹ được kiểm toán.

Về kế hoạch đầu tư, năm 2020, PNJ dự kiến mở thêm 31 cửa hàng, đầu tư cơ sở vật chất và máy móc thiết bị cho Công ty TNHH Một thành viên Chế tác và Kinh doanh Trang sức PNJ.

Bên cạnh đó, HĐQT PNJ đã nhận được 2 đơn từ nhiệm từ hai thành viên HĐQT là bà Phạm Vũ Thanh Giang và bà Phạm Thị Mỹ Hạnh theo nguyện vọng cá nhân. Và vấn đề này sẽ được PNJ trình cổ đông thông qua.

HĐQT PNJ sẽ phải bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT mới cho nhiệm kỳ năm 2020-2025, trong đó tối thiểu là 1 thành viên HĐQT độc lập.

Theo Nhịp cầu Đầu tư