Vừa từ nhiệm chức Phó Tổng Giám đốc MB, ông Lê Hải sang làm ‘sếp to’ ở ABBank

Theo đó, Hội đồng Quản trị ngân hàng ABBank đã chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đảm nhận nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc theo nguyện vọng của ông Phạm Duy Hiếu kể từ ngày 01/04/2020.

Sau khi chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Hiếu, Hội đồng Quản trị ABBank quyết định bổ nhiệm ông Lê Hải, sinh năm 1976, Tiến sỹ Kinh tế chuyên ngành Tài chính Ngân hàng, giữ chức Phó Tổng Giám đốc đảm nhận nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc kể từ ngày 01/04/2020. ABBank sẽ tiến hành các thủ tục xin phê chuẩn từ NHNN trước khi chính thức bổ nhiệm ông Hải vào vị trí Tổng Giám đốc.

Ông Lê Hải giữ chức Phó Tổng Giám đốc ABBank đảm nhận nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc kể từ ngày 01/04/2020

Ông Lê Hải có 22 năm kinh nghiệm hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng, từng đảm nhiệm qua nhiều vị trí chuyên môn, quản lý cấp cao tại MB như: Giám đốc MB Việt Trì, Giám đốc MB Điện Biên phủ, Quyền Giám đốc Khối SMEs, Giám đốc Khối Khách hàng cá nhân, Phó Tổng Giám đốc… và có nhiều đóng góp quan trọng vào việc thúc đẩy phát triển sản phẩm, dịch vụ của MB.

Ông Hải được cho là có thế mạnh về phát triển mảng kinh doanh dành cho khách hàng cá nhân và khách hàng SMEs – hai nhóm khách hàng mục tiêu trong chiến lược bán lẻ của ABBank.

Ông Phạm Duy Hiếu, thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc ABBank theo nguyện vọng cá nhân

Về phần ông Phạm Duy Hiếu, Hội đồng Quản trị ABBank quyết định giao ông Phạm Duy Hiếu tiếp tục đảm nhiệm các trọng trách được giao tại Ủy Ban Nhân sự, tập trung cho công tác huấn luyện đào tạo và dự án Ngân hàng số của ABBank.

Ông Phạm Duy Hiếu có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng, được đánh giá cao về chuyên môn trong công tác xử lý nợ, đào tạo nhân sự, xây dựng đội ngũ và tâm huyết trong hoạt động kết nối ngân hàng – khởi nghiệp 4.0. Ông Hiếu đã từng đảm nhiệm vị trí cố vấn tài chính của ABBank và từng tham gia điều hành ngân hàng này ở vị trí Tổng Giám đốc trong các giai đoạn từ 2012 đến 2015, và giai đoạn từ 2018 đến nay.

T.Hường/Sở hữu Trí tuệ