VSTE INNOVATIVE SPORTS FINANCE – Được mời tham gia Hội nghị Thượng đỉnh Đổi mới Tương lai

Singapore, ngày 23 tháng 10 năm 2023 — Vào ngày 10 tháng 10, Hội nghị Thượng đỉnh Đổi mới Tương lai năm 2023 đã được tổ chức theo kế hoạch tại Dubai, nhằm thảo luận về sự phát triển của doanh nghiệp đổi mới trong tương lai, xây dựng cầu nối hợp tác cho các bên vốn và dự án, và thúc đẩy sự hợp tác có lợi cho cả dự án chất lượng cao và các bên vốn.

Sự kiện đổi mới toàn cầu thu hút này thu hút các nhà đổi mới, doanh nhân và nhà đầu tư từ khắp nơi trên thế giới. VSTE, nền tảng đầu tư tài chính thể thao hàng đầu thế giới, đã được mời tham dự và tập hợp cùng đại diện tiêu biểu từ gia đình hoàng gia, chính phủ và các công ty nổi tiếng để tham gia sự kiện lớn và thảo luận về tương lai.

KHÔNG CÓ CÁCH TIẾP CẬN TỐI ƯU CHO SỰ ĐỔI MỚI, CHỈ CÓ SỰ KHÁM PHÁ VĨNH CỬU

Sự đổi mới là lực đẩy không ngừng cho sự phát triển và tiến bộ doanh nghiệp, và là trọng tâm của phát triển bền vững. Trong cuộc cạnh tranh thị trường gay gắt, chỉ có sự đổi mới mới có thể tồn tại.

Tại hội nghị này, VSTE thu hút nhiều sự chú ý với tư cách là doanh nghiệp tài chính đổi mới kết hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn, và là đầu tiên chia sẻ kết quả đổi mới công nghệ tiên tiến nhất trong lĩnh vực tài chính thể thao.

Giám đốc Điều hành VSTE Regis Lyons đã có bài phát biểu chủ đề “Dữ liệu tạo ra của cải, công nghệ thay đổi tài chính”.

Ông nói rằng trong quá trình chuyển đổi từ thời đại cũ sang thời đại mới, các công ty phải thích ứng với thời đại mới để đạt được bước nhảy từ tốt lên xuất sắc.

Các doanh nghiệp chuyển đổi phương pháp phát triển của mình theo hướng số hóa, điều này sẽ thúc đẩy nâng cao năng lực cạnh tranh cốt lõi.

VSTE có 11 năm kinh nghiệm kỹ thuật và luôn xem “đổi mới” là hướng định hướng kế hoạch dài hạn cốt lõi. Đây là một trong những lý do quan trọng khiến VSTE có thể duy trì vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực tài chính thể thao.

HỆ THỐNG ASA CỦA VSTE: HỖ TRỢ NHỮNG BƯỚC TIẾN MỚI TRONG TÀI CHÍNH THỂ THAO

Trong thời gian dài, VSTE luôn tuân thủ tinh thần đổi mới tích cực và dũng cảm tiến bộ, và không bao giờ ngừng đổi mới hoặc đứng yên chỉ vì đang dẫn đầu trong ngành.

Trong số đó, hệ thống ASA tự động điều chỉnh và bất đối xứng do VSTE phát triển độc lập đã thu hút sự chú ý rộng rãi.

Đối với hệ thống tài chính, chức năng cơ bản và quan trọng nhất của nó là xác định rủi ro, thực hiện giá cả rủi ro và phân bổ rủi ro.

Do đó, rủi ro và bất định tạo nên mối liên hệ tự nhiên giữa tài chính và đổi mới công nghệ, và cũng cung cấp lý do hoàn hảo cho sự đổi mới tài chính.

ASA có thể nắm bắt dữ liệu cược toàn cầu một cách thông minh, so sánh theo thời gian thực ở tốc độ miligiây, và tính toán chính xác kết hợp bất đối xứng tốt nhất.

Regis Lyons nhấn mạnh rằng dữ liệu bất đối xứng của VSTE là thời gian thực và có thể kiểm chứng được, khiến việc áp dụng của nó trong lĩnh vực tài chính thể thao trở nên tương lai học hơn và đáng tin cậy hơn.

Ngoài ra, hệ thống ASA không chỉ theo dõi điều kiện bất đối xứng theo thời gian thực, mà cơ sở dữ liệu của nó cũng có khả năng truy vấn nhanh chóng và tiếp tục phát triển thông qua học tập độc lập để đáp ứng nhu cầu thay đổi của thị trường và giảm thiểu rủi ro tài chính một cách hiệu quả trên cơ sở đảm bảo an toàn hiệu quả cho tài sản toàn cầu của người dùng.

Regis Lyons tiết lộ tại cuộc họp. VSTE đã hoàn thành thử nghiệm nội bộ và dự kiến chính thức ra mắt vào ngày 21 tháng 10 năm 2023.

Trong giai đoạn cơ hội và thách thức, VSTE có can đảm đổi mới và liên tục tìm kiếm những đột phá công nghệ trong lĩnh vực tài chính thể thao.

VSTE tin rằng công nghệ trao quyền cho tài chính và dữ liệu tạo ra của cải. VSTE sẽ tiếp tục phát huy trong ngành tài chính thể thao với các sản phẩm xuất sắc và dịch vụ chất lượng cao.

Regis Lyons linkedin: https://www.linkedin.com/in/regis-lyon-vste/

http://vstentain.com/

Lưu ý: Thông tin cung cấp trong bản tin này không phải là mời gọi đầu tư, cũng không phải là lời khuyên đầu tư, tài chính hay giao dịch. Được khuyến cáo mạnh mẽ nên thực hiện giám sát (bao gồm tham khảo ý kiến chuyên gia tài chính) trước khi đầu tư hoặc giao dịch chứng khoán và tiền điện tử.

LIÊN HỆ: Liên hệ báo chí
Liên hệ: Nicholas Windich 
Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DỮ LIỆU VSTENTAIN
Website: http://vstentain.com/
Email: Vstentain-at-hotmail.com