VietinBank triển khai sản phẩm tiền gửi ký quỹ dành cho doanh nghiệp

Sản phẩm tiền gửi ký quỹ của VietinBank hướng tới các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực, ngành nghề, dịch vụ đa dạng như tạm nhập tái xuất, cho thuê lại lao động, lữ hành, giới thiệu việc làm, hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, bảo hiểm, đầu tư dự án, phế liệu nhập khẩu…

Với sản phẩm này, doanh nghiệp sẽ chứng minh được năng lực tài chính trong các lĩnh vực, ngành nghề, dịch vụ mà pháp luật Việt Nam quy định phải ký quỹ. Việc xác nhận ký quỹ còn giúp khách hàng hoàn chỉnh hồ sơ thành lập doanh nghiệp, bổ sung ngành nghề kinh doanh, hoặc đảm bảo duy trì kinh doanh trong suốt quá trình hoạt động theo quy định của pháp luật.

Sản phẩm tiền gửi ký quỹ cho doanh nghiệp của Vietinbank có nhiều tiện ích nổi bật.

Song song với hoạt động ký quỹ, doanh nghiệp được hưởng ưu đãi lãi suất linh hoạt, cao hơn so với tiền gửi tài khoản thanh toán và được thỏa thuận về kỳ hạn với thủ tục hồ sơ đơn giản, nhanh chóng. Với vai trò là ngân hàng nhận ký quỹ, VietinBank hỗ trợ các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong việc quản lý, sử dụng, hoàn trả số tiền ký quỹ theo đúng quy định của pháp luật.

Trong thời gian tới, VietinBank tiếp tục đẩy mạnh cung ứng các sản phẩm, dịch vụ tiền gửi với những tiện ích, tính năng nổi trội để đáp ứng đầy đủ nhu cầu, đặc điểm hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Từ đó, ngân hàng góp phần hỗ trợ cho sự phát triển bền vững của cộng đồng doanh nghiệp nói riêng và nền kinh tế nước nhà nói chung.

Theo Zing