VietinBank còn gần 6.200 tỷ đồng dư nợ trái phiếu VAMC

VietinBank dự phòng được gần nửa khoản vay mới bán cho VAMC

Năm 2019, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank, mã CTG) trở lại Top 3 ngân hàng có lợi nhuận lớn nhất năm 2019 sau một năm bị đá ra khỏi nhóm 5 ngân hàng. Tình hình kinh doanh của nhà băng này đảo chiều sau khoản lỗ quý IV/2018, mà cụ thể là sau quyết định thông qua phương án tái cơ cấu của NHNN hồi tháng 11/2018. VietinBank thời điểm đó đã phải giảm quy mô tín dụng khoảng 34.300 tỷ đồng. Hơn 13.000 tỷ đồng dư nợ đã được bán của Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam, đổi lại là khoản trái phiếu VAMC.

Theo báo cáo kiểm toán ngân hàng mẹ vừa coogn bố, số trái phiếu đặc biệt do VietinBank nắm giữ sau một năm đã giảm từ 13.426 tỷ đồng xuống 12.781 tỷ đồng. Ngân hàng hiện đã dự phòng 6.589 tỷ đồng cho lô trái phiếu trên, tăng trích lập thêm 4.360 tỷ đồng. Như vậy, VietinBank chỉ còn phải trích lập thêm 6.200 tỷ đồng nữa hoặc mua lại nợ từ VAMC để đưa các khoản nợ về cùng một sổ của ngân hàng.

Cả năm 2019, chỉ riêng ngân hàng mẹ, chi phí trích lập dự phòng đã lên đến gần12.930 tỷ đồng, cao hơn 1,67 lần so với năm trước. Dù vậy, lợi nhuận trước thuế của VietinBank vẫn đạt hơn 11.460 tỷ đồng, tăng 85% so với năm 2018. Không chỉ tăng mạnh so với nền thấp, kết quả kinh doanh năm 2019 cao hơn cả các năm trước đó.

Xét chung trong nhóm các ngân hàng, nhà băng này đã trở lại vị trí thứ ba với lợi nhuận trước thuế hợp nhất (chưa kiểm toán) đạt 11.780 tỷ đồng, kém hơn nghìn tỷ đồng so với Techcombank. VietinBank thường xuyên giữ vị trí đầu hoặc á quân trong bảng tổng sắp các năm trước đây. Tuy nhiên sự nhảy vọt của Vietcombank với mức lợi nhuận vượt mốc tỷ đô, khả năng trở lại ngôi vương của VietinBank không dễ dàng.

Kết quả kiểm toán đối với ngân hàng mẹ cũng cho kết quả nhỉnh hơn vài tỷ đồng lợi nhuận so với báo cáo mà VietinBank tự lập trước đây.

Theo lý giải từ phía ngân hàng, kết quả trên có được nhờ ngân hàng “tập trung tăng trưởng có chọn lọc, ưu tiên khách hàng, phân khúc khách hàng có hiệu quả sinh lời cao hơn”. Thu nhập lãi ngân hàng mẹ tăng gấp rưỡi lên gần 32.650 tỷ đồng. VietinBank cũng chuyển dịch cơ cấu nguồn thu sang thu nhập ngoài lãi, đặc biệt là dịch vụ thanh toán.

Các khoản thu nhập khác giảm chủ yếu do nguồn thu từ thu hồi các khoản nợ xấu đã xử lý thấp hơn năm trước. Trong năm 2019, ngân hàng mẹ còn trích lập dự phòng cụ thể 830 tỷ đồng đối với khoản chứng khoán đầu tư. Đây có thể là chứng khoán vốn của doanh nghiệp hoặc trái phiếu doanh nghệp do tổ chức kinh tế/ngân hàng phát hành, VietinBank không nêu chi tiết. Khoản chi phí này cũng làm hụt đáng kể lợi nhuận của ngân hàng.

Theo Báo Đầu tư