Vì sao ngân hàng MBBank miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc với ông Lê Hải?

Theo tin từ Ngân hàng TMCP Quân đội (HoSE: MBB), bắt đầu từ 30/3/2020, ông Lê Hải sẽ thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc MBBank theo nguyện vọng cá nhân.

Ổng Hải có trách nhiệm bàn giao công việc cho người được chỉ định thay thể và hoàn tất trách nhiệm theo quy định của MBBank.

Ông Lê Hải sinh ngày 26/5/1976, có trình độ Tiến sỹ Kinh tế chuyên ngành Tài chính Ngân hàng, được đào tạo tại Học viện Tài chính, Học viện Hậu Cần và Đại học Kinh tế Quốc Dân. Ông Lê Hải gắn bó với MBBank từ năm 1998 và trải qua nhiều chức vụ trước khi được chính thức bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc MBBank năm 2013.

Đến tháng 7/2018, ông Hải không giữ chức vụ này nữa mà được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Tổng Công ty MBLand. Chỉ 5 tháng sau, vào tháng 12/2018, ông Hải lại quay lại ghế Phó Tổng Giám đốc MBBank khi MBB thoái vốn khỏi MBLand.

Như vậy, hiện nay Ban điều hành của MB có 10 người, bao tồm Tổng giám đốc Lưu Trung Thái và 9 Phó Tổng giám đốc.

Bắt đầu từ 30/3/2020, ông Lê Hải sẽ thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc MBBank theo nguyện vọng cá nhân

Mới đây, MBB cũng vừa nhận được thông báo về việc thay đổi đăng ký niêm yết của Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, theo đó, từ ngày 1/4/2020, số lượng chứng khoán niêm yết của MBB sẽ tăng lên 64.310.581 cổ phiếu do phát hành riêng lẻ.

Tổng giá trị chứng khoán niêm yết sau khi thay đổi niêm yết (theo mệnh giá) là 24.370 tỷ đồng.

Trước đó, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Quân đội đã thông qua việc lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 chậm nhất đến cuối tháng 6/2020.

T.Hường (TH)/Sở hữu Trí tuệ