Tin nhanh: OKX Ventures công bố báo cáo về ‘Phân tích quá khứ, hiện tại và tương lai của công nghệ trừu tượng tài khoản’

SINGAPORE, Oct. 02, 2023 — OKX Ventures, cánh tay đầu tư của công ty công nghệ Web3 hàng đầu OKX, đã công bố cập nhật cho ngày 3 tháng 10 năm 2023.

OKX Ventures Xuất Bản Báo Cáo về ‘Phân Tích Quá Khứ, Hiện Tại và Tương Lai của Công Nghệ Trừu Tượng Hóa Tài Khoản’

OKX Ventures hôm nay đã phát hành báo cáo nghiên cứu mới nhất có tựa đề ‘Phân tích Quá khứ, Hiện tại và Tương lai của Công nghệ Trừu tượng hóa Tài khoản‘.

Báo cáo cung cấp một cái nhìn sâu sắc về công nghệ trừu tượng hóa tài khoản (AA) của Ethereum, đơn giản hóa các giao dịch tiền điện tử bằng cách cho phép tạo các tài khoản ví thông minh ẩn đi các chi tiết kỹ thuật phức tạp hơn của các tương tác trên chuỗi phía sau một giao diện thân thiện và tập trung vào người dùng hơn. Nó khám phá các trường hợp sử dụng chính của công nghệ AA, cung cấp ví dụ về các dự án chính trên thị trường và đề xuất hai giải pháp chính cho sự phát triển trong tương lai của AA trong một môi trường đa chuỗi.

Các phát hiện đáng chú ý từ báo cáo bao gồm:

 • Trong số 520,000 tài khoản AA đã đăng ký trên Ethereum, Arbitrum, Optimism và Polygon, 80% được tạo trong 2 tháng qua. Đặc biệt, các blockchain Polygon và Optimism đã trải qua sự tăng trưởng đáng kể.
 • Các trường hợp sử dụng chính của công nghệ AA bao gồm khả năng đơn giản hóa các hoạt động của người dùng và cải thiện khả năng sử dụng của ví hợp đồng thông minh. Nó cũng có khả năng cải thiện trải nghiệm NFT Web3, chẳng hạn như bằng cách cho phép giám sát thị trường tự động và đơn giản hóa quá trình giao dịch với AA. Ngoài ra, thị trường xã hội và trò chơi có thể hưởng lợi từ AA bằng cách tối ưu hóa cơ sở hạ tầng nhận dạng và giảm độ phức tạp về mặt hoạt động của các trò chơi trên chuỗi.
 • Thị trường AA bao gồm hai nhóm tham gia chính: ví hợp đồng thông minh và các nhà cung cấp cơ sở hạ tầng bên thứ ba.
  • Các ví hợp đồng thông minh đang tích hợp nhanh chóng Đề xuất Cải tiến Ethereum (EIP) 4337, cho phép các tính năng như phục hồi xã hội và trừu tượng hóa gas. Trong khi đó, các nhà cung cấp bên thứ ba, chẳng hạn như StackUp và Biconomy, cung cấp các giải pháp Bundler và Paymaster để trải nghiệm người dùng tối ưu.
   • ‘Bundlers’ là một nút đặc biệt theo dõi một mempool thay thế của các hoạt động người dùng, bằng cách gom các hoạt động người dùng từ nhiều người gửi vào một giao dịch duy nhất để chúng có thể được thực thi trên một blockchain.
   • Với AA, trách nhiệm thanh toán các khoản phí này được ủy quyền cho một thành phần riêng biệt được gọi là Paymaster. ‘Paymaster’ đảm bảo rằng các quỹ cần thiết có sẵn để bao gồm chi phí gas liên quan đến việc thực thi ‘các hoạt động người dùng’, một đối tượng giả giao dịch cho phép AA hoạt động mà không yêu cầu thay đổi tầng đồng thuận đối với Ethereum và Layer-2 hỗ trợ blockchain ERC-4337.
 • Trong ngắn hạn, thị trường AA sẽ tập trung chính vào mở rộng và thiết lập các quan hệ đối tác với các giải pháp Layer-2. Mục tiêu trung hạn là triển khai các Bundler và Paymaster theo mô-đun, triển khai các SDK và cải thiện trải nghiệm người dùng. Trong dài hạn, việc chuyển đổi từ tài khoản sở hữu bên ngoài (EOA) sang ví hợp đồng thông minh sẽ là lĩnh vực trọng tâm chính.
 • Thị trường AA có tiềm năng tăng trưởng đáng kể, với khả năng ví hợp đồng thông minh đạt tới 310 lần quy mô thị trường hiện tại. Tuy nhiên, cần có thêm đổi mới, phát triển kinh doanh và các mô hình thương mại hóa để mở khóa tiềm năng này.

Để đọc toàn bộ báo cáo, nhấp vào đây.

Lưu ý: Các phát hiện của báo cáo dựa trên phân tích dữ liệu hiện có từ các nguồn khác nhau, bao gồm Dune,