SunCar Technology Group Inc. Công bố Kết quả Nửa năm đầu 2023

NEW YORK, ngày 28 tháng 9 năm 2023 – Tập đoàn Công nghệ SunCar Inc. (“SunCar” hoặc “Công ty”) (Nasdaq: SDA), nhà cung cấp hàng đầu các dịch vụ doanh nghiệp sau bán hàng ô tô kỹ thuật số hóa và dịch vụ trung gian bảo hiểm ô tô trực tuyến tại Trung Quốc, hôm nay công bố kết quả tài chính chưa được kiểm toán cho sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2023.

Kết quả Tài chính nổi bật trong sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2023

  • Tổng doanh thu tăng 28% lên 159,4 triệu đô la so với 124,7 triệu đô la cùng kỳ kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2022.
  • Lợi nhuận hoạt động giảm 81% xuống 1,1 triệu đô la so với 6,0 triệu đô la cùng kỳ kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2022.
  • Lợi nhuận ròng đạt 1,1 triệu đô la, so với lợi nhuận ròng 5,7 triệu đô la cùng kỳ kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2022.
  • Tiền mặt sử dụng cho hoạt động kinh doanh là 20,5 triệu đô la, so với tiền mặt sử dụng cho hoạt động kinh doanh 20,5 triệu đô la cùng kỳ kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2022.

Bình luận của Ban quản lý

Ông Ye Zaichang, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của SunCar, bình luận: “Chúng tôi rất vui mừng công bố kết quả tài chính của chúng tôi cho nửa đầu năm tài chính 2023. Doanh thu của chúng tôi tăng 28% lên 159,4 triệu đô la cho nửa đầu năm tài chính 2023 so với cùng kỳ năm ngoái. Trong nửa đầu năm 2023, chúng tôi đã thực hiện thành công chiến lược tăng trưởng bền vững và củng cố vị thế dẫn đầu trong dịch vụ hậu mãi ô tô và thị trường bảo hiểm trực tuyến cho phương tiện điện mới. Chúng tôi cho rằng kết quả vững chắc của chúng tôi là nhờ cơ sở đối tác tổ chức tăng lên, mạng lưới mở rộng và các sáng kiến dịch vụ mới. Trong khi đó, chúng tôi nỗ lực cải thiện hiệu quả hoạt động và duy trì bảng cân đối lành mạnh. Nhìn về tương lai, chúng tôi dự định liên tục phát triển hợp tác chiến lược với các công ty xe điện hàng đầu, mở rộng mạng lưới nhà cung cấp và đầu tư vào công nghệ.”

Kết quả Tài chính sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2023

Tổng doanh thu trong sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2023 đạt 159,4 triệu đô la, tăng 28% so với 124,7 triệu đô la cùng kỳ kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2022.

Doanh thu từ dịch vụ hậu mãi ô tô trong sáu tháng kết thúc tháng 6 năm 2023 tăng 10% lên 98,8 triệu đô la so với 89,9 triệu đô la cùng kỳ kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2022.

Doanh thu từ dịch vụ trung gian bảo hiểm trong sáu tháng kết thúc tháng 6 năm 2023 tăng 63% lên 47,7 triệu đô la so với 29,3 triệu đô la cùng kỳ kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2022.

Doanh thu từ dịch vụ công nghệ trong sáu tháng kết thúc tháng 6 năm 2023 tăng 132% lên 12,9 triệu đô la so với 5,5 triệu đô la cùng kỳ kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2022.

Chi phí và phí hoạt động trong sáu tháng kết thúc tháng 6 năm 2023 tăng 33% lên 158,3 triệu đô la so với 118,7 triệu đô la cùng kỳ kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2022.

Chi phí dịch vụ tích hợp trong sáu tháng kết thúc tháng 6 năm 2023 tăng 15% lên 87,9 triệu đô la so với 76,7 triệu đô la cùng kỳ kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2022.

Chi phí dịch vụ quảng cáo trong sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2023 tăng 75% lên 49,6 triệu đô la so với 28,4 triệu đô la cùng kỳ kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2022.

Chi phí bán hàng trong sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2023 tăng 88% lên 12,8 triệu đô la so với 6,8 triệu đô la cùng kỳ kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2022

Chi phí quản lý chung trong sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2023 giảm 19% xuống 4,0 triệu đô la so với 4,9 triệu đô la cùng kỳ kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2022.

Chi phí nghiên cứu và phát triển trong sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2023 tăng 108% lên 4,0 triệu đô la so với 1,9 triệu đô la cùng kỳ kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2022.

Lợi nhuận hoạt động trong sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2023 giảm 81% xuống 1,1 triệu đô la so với 6,0 triệu đô la cùng kỳ kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2022.

Lợi nhuận ròng trong sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2023 là 1,1 triệu đô la, so với lợi nhuận ròng 5,7 triệu đô la cùng kỳ kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2022.

Lỗ ròng phân bổ cho cổ đông thường trong sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2023 là 3,4 triệu đô la, so với thu nhập ròng phân bổ cho cổ đông thường 2,1 triệu đô la cùng kỳ kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2022.

Lỗ cơ bản và suy giảm trên mỗi cổ phiếu là 0,04 đô la trong sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2023, so với thu nhập cơ bản và suy giảm trên mỗi cổ phiếu 0,04 đô la cùng kỳ kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2022.

Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2023, tổng số tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt của Công ty là 38,1 triệu đô la.

Tiền mặt sử dụng cho hoạt động kinh doanh trong sáu tháng kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2023 là 20,5 triệu đô la, so với tiền mặt sử dụng cho hoạt động kinh doanh 20,5 triệu đô la trong cùng kỳ kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2022.

Về Tập đoàn Công nghệ SunCar

Được thành lập vào năm 2007, SunCar đang chuyển đổi hành trình khách hàng về bảo hiểm xe và dịch vụ hậu mãi tại Trung Quốc, thị trường xe chở khách lớn nhất thế giới. SunCar phát triển và vận hành các nền tảng trực tuyến kết nối liền mạch các lái xe với loạt các dịch vụ ô tô và lựa chọn bảo hiểm từ mạng lưới nhà cung cấp trên toàn quốc. Kết quả là, SunCar đã khẳng định mình là nhà lãnh đạo tại Trung Quốc trong thị trường dịch vụ hậu mãi ô tô doanh nghiệp B2B và thị trường bảo hiểm trực tuyến cho xe điện. Nền tảng đa người thuê đám mây của công ty trao quyền cho các khách hàng doanh nghiệp truy cập và quản lý tối ưu cơ sở dữ liệu và các gói dịch vụ của họ, và các lái xe có quyền truy cập hàng trăm dịch vụ từ hàng chục ngàn nhà cung cấp độc lập trong một ứng dụng duy nhất.

Tuyên bố tiên đoán

Bản tin này chứa thông tin về quan điểm của C