Cụ thể, Công văn số 1431 quy định chỉ giải quyết thủ tục xuất khẩu khẩu trang y tế trong các trường hợp: doanh nghiệp (DN) được Bộ Y tế cấp phép xuất khẩu với mục đích viện trợ nhân đạo, hỗ trợ quốc tế do Chính phủ Việt Nam thực hiện; hoặc DN chế xuất có giấy chứng nhận đầu tư kinh doanh được cơ quan có thẩm quyền cấp và DN gia công cho nước ngoài nếu hợp đồng gia công ký trước ngày 1-3. Việc kiểm tra hàng hóa do công chức hải quan thực hiện, nếu không đủ cơ sở xác định hàng hóa là khẩu trang dùng trong y tế có thể trưng cầu giám định tại các tổ chức có đủ điều kiện và được cho phép.

Tuy nhiên thực tế, trong quá trình áp dụng Công văn số 1431, có nhiều vấn đề khó khăn trong công tác tổ chức kiểm tra. Do đó, tại Công văn số 2012 mới đây, Tổng cục Hải quan sửa đổi việc kiểm tra trực tiếp toàn bộ các lô hàng thành yêu cầu giao cục quản lý rủi ro, cục hải quan các tỉnh, TP đánh giá rủi ro, lựa chọn các lô hàng nghi vấn để kiểm tra thực tế, đặc biệt là các lô hàng do nhà xuất khẩu không phải nhà sản xuất.


P.Nhung