SCIC đấu giá cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, cao hơn 86% thị giá

Theo đó, giá khởi điểm không thấp hơn 26.000 đồng/cp. Nhiệt điện Hải Phòng có vốn điều lệ 5.000 tỷ đồng, tương đương 500 triệu cổ phiếu. SCIC sở hữu 45 triệu cổ phiếu, ứng với 9% vốn điều lệ. Vậy nên, SCIC kỳ vọng bán trọng lô cổ phần HND thu về tối thiểu 1.170 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trong xu thế chung thị trường bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 lan rộng và cuộc chiến giá dầu, cổ phiếu HND giảm từ vùng giá 18.000 đồng/cp vào giữa tháng 2 về 14.100 đồng/cp chốt phiên 1/4, tức giảm 22,2%. Như vậy, mức giá mà SCIC chào bán cao hơn 86% thị giá.

Năm 2019, Nhiệt điện Hải Phòng đạt doanh thu 11.301 tỷ đồng, tăng 18,7% năm trước. Lợi nhuận sau thuế 1.172,7 tỷ đồng, gấp 2,8 lần.

Doanh nghiệp lý giải kết quả kinh doanh đột biến nhờ sản lượng điện phát của năm 2019 tăng 1.051,95 triệu kWh so năm trước và chiến lược chào giá hiệu quả trên thị trường. Đồng thời, chi phí lãi vay của Nhiệt điện Hải Phòng giảm 120,4 tỷ đồng khi số dự nợ vay dài hạn giảm dần, chi phí chênh lệch tỷ giá giảm do không còn chênh lệch tỷ giá phân bổ và chênh lệch tỷ giá phát sinh trong năm thấp.

Tính đến cuối năm 2019, công ty duy trì vay ngắn hạn ở mức 1.870 tỷ đồng nhưng giảm đáng kể nợ vay dài hạn từ 5.391 tỷ đồng về 3.527 tỷ đồng.

Cơ cấu cổ đông Nhiệt điện Hải phòng gồm Tổng công ty Phát điện 2 nắm 51% vốn, Nhiệt điện Phả Lại (PPC) nắm 25,97% và SCIC nắm 9% vốn.

Được biết, buổi đấu giá dự kiến diễn ra lúc 14h30 ngày 22/4.

Mộc Diệp (T.H)/ Sở hữu trí tuệ