Để ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Tổng cục Thuế vừa có công văn gửi các Cục thuế tỉnh, TP để hỗ trợ cá nhân trực tiếp quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2019.

Theo đó, những trường hợp thuộc diện tự đi quyết toán thuế thu nhập cá nhân và có số thuế phải nộp thêm, để đảm bảo đúng thời hạn, bước đầu tiên sẽ kê khai trực tuyến trên Cổng thông tin thuế điện tử của Tổng cục Thuế. Cổng thông tin này sẽ hỗ trợ 24/7.

Ngày ghi nhận hồ sơ gửi thành công được xác định là ngày cổng thông tin thuế điện tử của Tổng cục Thuế chấp nhận hồ sơ khai quyết toán thuế. Cơ quan thuế khi tiếp nhận hồ sơ được gửi qua đường bưu điện của người nộp thuế, thực hiện đối chiếu với hồ sơ khai thuế điện tử để xử lý theo quy định hiện hành.

Cơ quan thuế khuyến cáo người nộp thuế nên gửi hồ sơ qua bưu điện hoặc làm thủ tục qua mạng thay vì đến trụ sở để phòng chống dịch Covid-19

Tổng cục Thuế khuyến cáo người thuộc trường hợp hoàn thuế có thể nộp hồ sơ sau ngày 30-3, không nhất thiết đến cơ quan thuế để nộp hồ sơ lúc này.

Tại Hà Nội, Cục Thuế cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND TP Hà Nội về việc tạm dừng các hoạt động hội họp, sự kiện tập trung trên 20 người nhằm hạn chế lây lan dịch Covid-19, người nộp thuế hãy đồng hành với cơ quan thuế bằng hình thức gửi hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân đến cơ quan thuế qua đường bưu điện.

Cục Thuế Hà Nội cũng lưu ý, trước khi gửi hồ sơ, người nộp thuế gửi file dữ liệu lên website https://thuedientu.gdt.gov.vn, trên hồ sơ ghi đầy đủ các thông tin của người nộp thuế và số điện thoại, email để cơ quan thuế liên hệ khi cần.

Đối với hồ sơ gửi Văn phòng Cục Thuế Hà Nội, đề nghị người nộp thuế gửi theo địa chỉ: Bộ phận một cửa – Cục Thuế Hà Nội, địa chỉ G23-24 Nguyên Hồng, Thành Công, Ba Đình, TP Hà Nội.

Trong trường hợp người nộp thuế gửi hồ sơ đến các chi cục thuế trực thuộc, đề nghị người nộp thuế truy cập website http://hanoi.gdt.gov.vn (mục “Thông báo”, “Hướng dẫn quyết toán thuế”) để lấy địa chỉ các chi cục thuế và các thông tin cần thiết khác.