Kết quả này có được là nhờ nhập khẩu sản phẩm nông nghiệp giảm 13,2%, trong khi xuất khẩu có kim ngạch tương đương năm 2019.

Hầu hết các mặt hàng xuất khẩu đều giảm kim ngạch, trừ gạo, rau, sắn, gỗ và sản phẩm gỗ, mây tre… Gạo đạt 1,7 triệu tấn (tăng 19,9%), giá trị đạt 774 triệu USD (tăng 27,8%); gỗ và sản phẩm gỗ đạt 2,62 tỉ USD (tăng cao 15,9%)… Những mặt hàng giảm nhiều như cao su chỉ đạt 331 triệu USD (giảm 26,1%), chè: 37 triệu USD (giảm 19%), hồ tiêu: 163 triệu USD (giảm 13,9%), quả: 836 triệu USD (giảm 12,5%), cá tra: 238 triệu USD (giảm 61,5%)…

Xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp trong quý I/2020 đạt 9,06 tỉ USD, xuất siêu gần 2,9 tỉ USD

Về nhập khẩu, những mặt hàng giảm mạnh: phân bón giảm 21,9% (phân URE giảm 72,0%, DAP giảm 15,5%), thuốc trừ sâu giảm 23,6%, bắp giảm 35%, hạt điều giảm 37,9%, rau quả giảm 29,8%, gỗ và sản phẩm gỗ giảm 15,5%, thủy sản giảm 4,3%.


Tin-ảnh: Ng.Ánh