Quốc Cường Gia Lai góp 255 tỷ đồng lập công ty Bất động sản Quốc Cường Thuận An

HĐQT Quốc Cường Gia Lai vừa phê duyệt chủ trương thành lập Công ty Cổ phần Bất động sản Quốc Cường Thuận An.

Phần vốn góp của Quốc Cường Gia Lai là 255 tỷ đồng, chiếm 51% vốn tại Quốc Cường Thuận An.

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai – bà Nguyễn Thị Như Loan được cử là người đại diện phần vốn góp tại Bất động sản Quốc Cường Thuận An kể từ ngày 10/2/2020 đến khi HĐQT ban hành quyết định mới.

Về kết quả kinh doanh, lũy kế cả năm 2019, Quốc Cường Gia Lai ghi nhận 858,5 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 17% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giá vốn và chi phí tài chính tăng cao khiến Quốc Cường Gia Lai chỉ lãi ròng hơn 81 tỷ đồng, giảm 20% so với năm 2018, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt hơn 80 tỷ đồng giảm 17% so với năm 2018.

Tính đến 31/12/2019, tổng tài sản của Quốc Cường Gia Lai đạt 11.427 tỷ đồng, tăng nhẹ 4% so với thời điểm đầu năm. Trong đó tài sản ngắn hạn đạt 9.147 tỷ đồng, tăng 3%; tài sản dài hạn đạt 2.280 tỷ đồng, tăng 6%. 

Hàng tồn kho của Quốc Cường Gia Lai đạt hơn 8.500 tỷ đồng, tăng 13% so với thời điểm đầu năm, chủ yếu là do gia tăng bất động sản dở dang đang xây dựng.

Nợ phải trả của Quốc Cường Gia Lai tại thời điểm cuối năm đạt 7.130 tỷ đồng, chiếm hơn 62% tổng tài sản. Trong đó, phải trả ngắn hạn khác vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt 4.624 tỷ đồng chủ yếu là khoản tiền nhận từ Sunny cho Dự án Phước Kiển.

Trước khi quyết định rót vốn thành lập Bất động sản Quốc Cường Thuận An, Quốc Cường Gia Lai đã liên tiếp công bố sẽ rút vốn tại 2 công ty con là Chánh nghĩa Quốc Cường và Bến Du Thuyền Đà Nẵng. Tuy nhiên, từ tháng 10/2019 đến nay chưa có thông tin về kết quả thoái vốn của Quốc Cường Gia Lai tại 2 đơn vị trên.

Cụ thể, vào tháng 10/2019, HĐQT Quốc Cường Gia Lai ủy quyền cho Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Nguyễn Thị Như Loan tìm đối tác mua 18,6% cổ phần cũng như đàm phán ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của QCG tại Chánh Nghĩa Quốc Cường. Giá chuyển nhượng không dưới 132 tỷ đồng.  

Cũng trong thời gian này, bà Nguyễn Thị Như Loan được uỷ quyền tìm đối tác chuyển nhượng 25% vốn góp của QCG tại Công ty TNHH Bến Du Thuyền Đà Nẵng với giá chuyển nhượng từ 75 tỷ đồng trở lên.

Công ty Bến Du Thuyền Đà Nẵng là đơn vị sở hữu dự án Marina Complex tại khu vực bờ Đông thuộc phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng. Dự án này từng được cho là lấn sông Hàn và đặc biệt thu hút sự chú ý của dư luận vì lo ngại sẽ ảnh hưởng đến cảnh quan, dòng chảy của sông.