Puyi Inc. Nộp Báo cáo Thường niên Năm tài chính 2023 trên Mẫu 20-F với SEC và Tổ chức Hội nghị Điện thoại

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam, ngày 25 tháng 9 năm 2023 – Puyi Inc. (“Puyi” hoặc “Công ty”) (NASDAQ: PUYI), một công ty dịch vụ quản lý tài sản bên thứ ba hàng đầu tại Trung Quốc tập trung vào phân khúc dân số giàu có và tầng lớp trung lưu mới nổi, hôm nay thông báo rằng công ty đã nộp báo cáo thường niên theo mẫu 20-F, bao gồm báo cáo tài chính kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2023 (“Báo cáo thường niên 2023”), lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) vào ngày 25 tháng 9 năm 2023. Báo cáo thường niên 2023 có thể được truy cập trên trang web của SEC tại https://www.sec.gov cũng như trên trang Quan hệ Nhà đầu tư của Công ty tại https://ir.puyiwm.com/financial-information/SEC-filings. Bản cứng Báo cáo thường niên 2023 sẵn có và miễn phí cho các cổ đông khi có yêu cầu.

Ban lãnh đạo sẽ tổ chức một cuộc họp bằng cả tiếng Anh và tiếng Trung để thảo luận về báo cáo tài chính kiểm toán và sự phát triển kinh doanh của Công ty cho năm tài chính kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2023.

Thông tin chi tiết để tham gia cuộc họp như sau:

Ngày/Giờ: Thứ Hai, ngày 25 tháng 9 năm 2023 lúc 9:00 tối Giờ Ánh sáng Ban ngày Miền Đông Hoa Kỳ
(Thứ Ba, ngày 26 tháng 9 năm 2023 lúc 9:00 sáng giờ Bắc Kinh/Hồng Kông)
Tiêu đề cuộc họp: Cuộc họp công bố kết quả kinh doanh năm tài chính 2023 của Puyi Inc.

Vui lòng đăng ký trực tuyến trước để tham gia cuộc họp bằng cách truy cập vào liên kết được cung cấp dưới đây và gọi điện 15 phút trước khi cuộc họp dự kiến bắt đầu. Thông tin chi tiết cuộc họp sẽ được cung cấp sau khi đăng ký. Liên kết đăng ký trước cuộc họp: https://register.vevent.com/register/BI6e65c49d756e4efab9f9cfda8edfa3d0.

Ngoài ra, một bản ghi âm trực tiếp và lưu trữ của cuộc họp cũng sẽ có sẵn trên trang Quan hệ Nhà đầu tư của Puyi tại https://ir.puyiwm.com/news-events/events.

Về Puyi

Có trụ sở chính tại Quảng Châu, Trung Quốc, Puyi là một công ty dịch vụ quản lý tài sản bên thứ ba hàng đầu tại Trung Quốc tập trung vào phân khúc dân số giàu có và tầng lớp trung lưu mới nổi. Puyi cung cấp một loạt các dịch vụ phân bổ tài sản tài chính toàn diện bao gồm dịch vụ quản lý tài sản, dịch vụ quản lý tài sản, dịch vụ tư vấn bảo hiểm, dịch vụ tư vấn ủy thác và các dịch vụ phụ trợ cho khách hàng. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập https://ir.puyiwm.com.

Tuyên bố Miễn trừ Trách nhiệm

Thông cáo báo chí này chứa các tuyên bố tiên đoán như định nghĩa trong Đạo luật Cải cách Tranh chấp Chứng khoán Tư nhân năm 1995. Các tuyên bố tiên đoán bao gồm các tuyên bố liên quan đến kế hoạch, mục tiêu, chiến lược, sự kiện hoặc hoạt động trong tương lai và các giả định cơ bản cũng như các vấn đề khác không phải là các tuyên bố về các sự kiện lịch sử. Khi Công ty sử dụng các từ như “có thể”, “sẽ”, “dự định”, “nên”, “tin”, “mong đợi”, “dự báo” hoặc các biểu thức tương tự không liên quan đến các vấn đề lịch sử, Công ty đang đưa ra các tuyên bố tiên đoán. Các tuyên bố tiên đoán không đảm bảo kết quả hoạt động trong tương lai và liên quan đến các rủi ro và sự không chắc chắn có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với các kỳ vọng được thảo luận trong các tuyên bố tiên đoán. Các tuyên bố này chịu sự không chắc chắn và rủi ro bao gồm, nhưng không giới hạn ở, những điều sau: mục tiêu và chiến lược của Công ty; sự phát triển kinh doanh trong tương lai của Công ty; nhu cầu và chấp nhận sản phẩm và dịch vụ; thay đổi công nghệ; điều kiện kinh tế; sự tăng trưởng của ngành quản lý tài sản bên thứ ba ở Trung Quốc; danh tiếng và thương hiệu; tác động của cạnh tranh và giá cả; quy định của chính phủ; biến động trong điều kiện kinh tế và kinh doanh nói chung ở Trung Quốc và các thị trường quốc tế mà Công ty phục vụ và các giả định nằm dưới hoặc liên quan đến bất kỳ điều nào trong số này và các rủi ro khác được nêu trong các báo cáo được Công ty nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ. Vì những lý do này, trong số những lý do khác, các nhà đầu tư được cảnh báo không nên quá phụ thuộc vào bất kỳ tuyên bố tiên đoán nào trong thông cáo báo chí này. Các yếu tố bổ sung được thảo luận trong các tệp nộp của Công ty với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ, có thể được xem tại www.sec.gov. Công ty không có nghĩa vụ sửa đổi công khai các tuyên bố tiên đoán này để phản ánh các sự kiện hoặc hoàn cảnh phát sinh sau ngày thông cáo báo chí này.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:

Doris Wu, Phòng Báo cáo Tài chính
Email: ir@puyiwm.com
Điện thoại: +86 20-28866499