OCB tăng vốn điều lệ lên hơn 8.700 tỷ đồng, bán 11% vốn điều lệ cho Ngân hàng Nhật Bản

Tăng vốn điều lệ lên hơn 8.700 tỷ đồng

Ngày 13/3/2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có văn bản số 1660/NHNN-TTGSNH về việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng Phương Đông (OCB).

Theo đó, NHNN chấp thuận việc OCB tăng vốn điều lệ từ 7.898.570.750.000 đồng (Bảy nghìn tám trăm chín mươi tám tỷ năm trăm bảy mươi triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng) lên 8.767.250.750.000 đồng (Tám nghìn bảy trăm sáu mươi bảy tỷ hai trăm năm mươi triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng) thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài.

OCB có trách nhiệm thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật; Trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc phát hành cổ phiếu theo quy định của pháp luật, OCB thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động theo quy định tại Khoản 4 Điều 11 Thông tư số 50/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Văn bản này có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký.

OCB bán 11% vốn điều lệ cho Aozora Bank

Theo kế hoạch, từ đầu năm 2019, ngân hàng đã triển khai chào bán riêng lẻ hơn 118,47 triệu cổ phần cho các nhà đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu tăng vốn. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 1 nhà đầu tư là Aozora Bank đăng ký mua 86,8 triệu cổ phần. Tổng giá trị cổ phiếu được OCB chào bán cho Aozora Bank theo mệnh giá là trên 868 tỷ đồng.

Mức giá cụ thể chưa được tiết lộ, song OCB cho biết giá không thấp hơn giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần của ngân hàng tại thời điểm cuối quý gần nhất với thời điểm phát hành. Bên cạnh đó, số cổ phần OCB được Aozora Bank mua sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm.

Số tiền thu về từ đợt phát hành này sẽ được OCB dùng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh đầu tư và cho vay.

Ước tính, tỷ lệ sở hữu của Aozora Bank sau thương vụ này sẽ đạt 11% vốn điều lệ hiện tại của OCB và tương đương 9,91% vốn điều lệ sau khi phát hành.

Ban lãnh đạo của OCB cho biết sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Aozora Bank, OCB sẽ tiếp tục chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư đối với hơn 31,6 triệu cổ phần còn lại trong số 118,47 triệu cổ phần ngân hàng dự định phát hành.

Ngân hàng Aozora (Nhật Bản) được thành lập năm 1957, có tổng tài sản đạt 48 tỷ USD. Ngân hàng hiện có văn phòng đại diện tại New York, Thượng Hải, Singapore,… và các hợp tác đầu tư tại Hong Kong, London và các nước trong khu vực châu Á.

Về phía OCB, tại thời điểm 30/9 ngân hàng hợp nhất có tổng tài sản 106.412 tỷ đồng, tăng 6,4% so với đầu năm. Trong 9 tháng năm 2019, OCB đã huy động được 66.790 tỷ đồng từ khách hàng, tăng 10,6% so với đầu năm. Ngân hàng cũng huy động được 12.576 tỷ đồng giấy tờ có giá, trong đó chủ yếu là trái phiếu kỳ hạn từ 12 tháng đến 5 năm với 11.270 tỷ đồng, và hơn 1.000 tỷ đồng là chứng chỉ tiền gửi.

Song hành cùng sự tăng trưởng nhanh, OCB đã kiểm soát chi phí hoạt động rất chặt chẽ. Từ đầu năm đến nay ngân hàng này đã cắt giảm đến 1.251 nhân sự. Cắt giảm chi phí thúc đẩy lợi nhuận OCB tăng trưởng ấn tượng. Quý 3, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng tăng 51,6% so với cùng kỳ, đạt 825 tỷ đồng, luỹ kế 9 tháng, lợi nhuận đạt 1.942 tỷ đồng, tăng 15,3%.

Mộc Diệp (T.H)/ Sở hữu trí tuệ