Ngày 10-3, Bộ Tài chính cho biết Tổng cục Thuế đã có công văn đề nghị Cục Thuế các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương triển khai việc thực hiện gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp cho người nộp thuế bị ảnh hưởng do dịch Covid-19.

Trong văn bản gửi các địa phương, Tổng cục Thuế nêu rõ do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhiều doanh nghiệp (DN) bị thiệt hại lớn, gặp khó khăn trong sản xuất và tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ, không có khả năng nộp thuế đúng hạn.

Không ít doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu trú ở Hà Nội phải tạm ngừng hoạt động do dịch Covid-19

Theo Tổng cục Thuế, những trường hợp được gia hạn nộp thuế phải xét theo quy định tại Thông tư số 156 của Bộ Tài chính. Cụ thể, đó là những trường hợp bị thiệt hại vật chất gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh do gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ. Những trường hợp được coi là tai nạn bất ngờ bao gồm: Tai nạn giao thông; tai nạn lao động; mắc bệnh hiểm nghèo; bị dịch bệnh truyền nhiễm vào thời gian và tại những vùng mà cơ quan có thẩm quyền đã công bố có dịch bệnh truyền nhiễm; các trường hợp bất khả kháng khác.”

Để được gia hạn nộp thuế theo quy định nêu trên, người nộp thuế phải lập và gửi hồ sơ đề nghị gia hạn nộp thuế tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế. Hồ sơ bao gồm: Văn bản đề nghị gia hạn nộp thuế của người nộp thuế; biên bản kiểm kê, đánh giá giá trị vật chất thiệt hại do người nộp thuế hoặc người đại diện hợp pháp của người nộp thuế lập; văn bản xác nhận về việc người nộp thuế có thiệt hại tại nơi xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ và thời gian xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ của một trong các cơ quan, tổ chức sau: Cơ quan công an; UBND cấp xã, phường; ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế nơi xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ hoặc tổ chức cứu hộ, cứu nạn.

Về thẩm quyền gia hạn nộp thuế, Tổng cục Thuế cho biết Thủ trưởng cơ quan thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế quyết định số tiền thuế được gia hạn, thời gian gia hạn nộp thuế.

Về miễn tiền chậm nộp thuế, căn cứ theo Thông tư 156, Tổng cục Thuế cho biết người nộp thuế có quyền đề nghị miễn tiền chậm nộp trong trường hợp gặp thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ, dịch bệnh, bệnh hiểm nghèo hoặc trường hợp bất khả kháng khác. Việc miễn tiền chậm nộp thuế cũng được xem xét với đầy đủ hồ sơ theo quy định.


Minh Chiến