Nhiều ngân hàng điều chỉnh giảm lãi suất huy động

Cụ thể, từ ngày 17/3, lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng giảm từ 0,8%/năm xuống 0,5%/năm; lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng giảm từ 5%/năm xuống 4,75%/năm; lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng tại quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô giảm từ 5,5%/năm xuống 5,25%/năm.
Với các khoản tiền gửi từ 6 tháng trở lên, Ngân hàng Nhà nước vẫn giao các tổ chức tín dụng quyết định dựa trên cơ sở cung – cầu vốn thị trường.
Trước quyết định này, các ngân hàng đã đồng loạt điều chỉnh giảm lãi suất kỳ hạn dưới 6 tháng, song chỉ ở những ngân hàng duy trì mức cao hơn trần hiện tại (tức từ 4,8%/năm cho đến 5%/năm áp dụng trước đó).
Cụ thể, lãi suất cao nhất của các ngân hàng đối với các khoản tiền gửi 1 tháng đến dưới 6 tháng chỉ còn 4,75%/năm và mức lãi suất kịch trần này được các ngân hàng tư nhân áp dụng phổ biến.
Ở nhóm ngân hàng thương mại có vốn nhà nước, Vietcombank điều chỉnh lãi suất kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng xuống 4,3%/năm, kỳ hạn 3 tháng xuống 4,7%/năm, giảm 0,1 điểm phần trăm so với trước đó.
VietinBank giảm 0,05 điểm phần trăm, niêm yết lãi suất kỳ hạn từ 3 tháng đến dưới 6 tháng ở mức 4,75%/năm, lãi suất kỳ hạn 1-3 tháng ở mức 4,3%/năm.
Một số ngân hàng thương mại cổ phần cũng không nằm ngoài xu hướng này. Đơn cử, VIB áp dụng mức lãi suất đồng loạt cho kỳ hạn 1 tháng đến dưới 6 tháng là 4,6%/năm, giảm 0,4 điểm phần trăm so với biểu lãi suất cũ.
Theo Tin nhanh chứng khoán