Nhà sáng lập & CEO, Roger James Hamilton, cung cấp khoản tài trợ cá nhân lên tới 4 triệu đô la cho Genius Group

SINGAPORE, ngày 12 tháng 10 năm 2023 – Genius Group Limited (NYSE American: GNS) (“Genius Group” hoặc “Công ty”), một tập đoàn giáo dục và công nghệ hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo doanh nhân, hôm nay thông báo rằng công ty đã ký kết thỏa thuận cho vay với Giám đốc điều hành của mình, ông Roger James Hamilton, để cung cấp cho công ty khoản vay không lãi suất lên tới 4 triệu đô la Mỹ, sẽ được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của Genius Group với các điều khoản giống nhau tại Vòng tài trợ Đủ điều kiện tiếp theo.

Giám đốc điều hành của Genius Group, ông Roger James Hamilton cho biết: “Tôi là người sáng lập ra công ty này và hoàn toàn cam kết với sứ mệnh và thành công trong tương lai của chúng tôi. Khi công ty tiếp tục con đường tăng trưởng của mình, và khi chúng tôi tiếp tục ký kết các đối tác và liên doanh mới tận dụng các công nghệ tiên tiến để phục vụ học viên, người dùng và đối tác của chúng tôi theo những cách độc đáo, tôi muốn đảm bảo rằng công ty của chúng tôi tiếp tục phát triển mà không bị hạn chế về thanh khoản trong khi chúng tôi dành thời gian để đảm bảo chúng tôi thu hút được những nhà đầu tư đúng đắn, những người cùng chung tầm nhìn về thành công lâu dài của chúng tôi.”

Về Genius Group

Genius Group là một tập đoàn giáo dục và công nghệ hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo doanh nhân, với sứ mệnh phá vỡ mô hình giáo dục hiện tại bằng chương trình học suốt đời tập trung vào học viên, chuẩn bị cho học viên những kỹ năng lãnh đạo, khởi nghiệp và kỹ năng sống để thành công. Thông qua nền tảng học tập của mình, GeniusU, Genius Group có cơ sở thành viên gồm 5,4 triệu người dùng tại 200 quốc gia, từ độ tuổi sơ sinh đến 100 tuổi.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập https://www.geniusgroup.net/

Thông báo cho nhà đầu tư

Đầu tư vào chứng khoán của chúng tôi liên quan đến mức độ rủi ro cao. Trước khi đưa ra quyết định đầu tư, quý vị nên cân nhắc kỹ lưỡng các rủi ro, sự không chắc chắn và các tuyên bố hướng tới tương lai được mô tả trong Báo cáo Thường niên gần nhất của chúng tôi theo Mẫu 20-F, đã được sửa đổi cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2022, được nộp lên SEC vào ngày 6 tháng 6 năm 2023 và ngày 3 tháng 8 năm 2023. Nếu bất kỳ rủi ro nào trong số đó xảy ra, hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính hoặc kết quả hoạt động của chúng tôi có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong trường hợp đó, giá trị chứng khoán của chúng tôi có thể giảm, và quý vị có thể mất một phần hoặc toàn bộ số tiền đầu tư. Các rủi ro và sự không chắc chắn mà chúng tôi mô tả không phải là những vấn đề duy nhất đang đe dọa chúng tôi. Các rủi ro bổ sung mà hiện tại chúng tôi chưa biết hoặc hiện tại chúng tôi cho là không trọng yếu cũng có thể ảnh hưởng xấu đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Ngoài ra, hiệu suất tài chính trong quá khứ của chúng tôi có thể không phải là chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai, và xu hướng lịch sử không nên được sử dụng để dự đoán kết quả trong tương lai. Xem phần “Các tuyên bố hướng tới tương lai” bên dưới.

Các tuyên bố hướng tới tương lai

Các tuyên bố được đưa ra trong thông cáo báo chí này bao gồm các tuyên bố hướng tới tương lai theo ý nghĩa của Phần 27A Đạo luật Chứng khoán năm 1933, đã được sửa đổi, và Phần 21E Đạo luật Giao dịch Chứng khoán năm 1934. Các tuyên bố hướng tới tương lai có thể được xác định bằng việc sử dụng các từ như “có thể”, “sẽ”, “kế hoạch”, “nên”, “mong đợi”, “ước tính”, “tiếp tục” hoặc các thuật ngữ tương tự. Các tuyên bố hướng tới tương lai như vậy vốn chứa đựng các yếu tố rủi ro, xu hướng và sự không chắc chắn nhất định mà Công ty không thể dự đoán chính xác và một số yếu tố mà Công ty thậm chí có thể không dự kiến và liên quan đến các yếu tố có thể khiến kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với những gì được dự đoán hoặc ngụ ý. Độc giả được cảnh báo không nên đặt niềm tin quá mức vào các tuyên bố hướng tới tương lai này và được khuyến nghị cân nhắc các yếu tố được liệt kê ở trên cùng với các yếu tố rủi ro bổ sung dưới tiêu đề “Các yếu tố rủi ro” trong các Báo cáo Hàng năm của Công ty theo Mẫu 20-F, có thể được Công ty bổ sung hoặc sửa đổi theo các Báo cáo của một Công ty Nước ngoài Tư nhân theo Mẫu 6-K. Công ty giả định không có nghĩa vụ cập nhật hoặc bổ sung các tuyên bố hướng tới tương lai trở nên sai lệch do các sự kiện sau đó, thông tin mới hoặc vì bất kỳ lý do nào khác.

Liên hệ

Nhà đầu tư:
Flora Hewitt, Phó Chủ tịch Đầu tư và Sáp nhập
Email: investor@geniusgroup.net

Liên hệ truyền thông: Adia PR
Email: gns@adiapr.co.uk

Nhà đầu tư Mỹ:
Dave Gentry
Công ty RedChip
1-800-RED-CHIP
GNS@redchip.com